میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۰
 
 
چهارجوابی
اصلا هیچی!
برادر فتح الله زاده: علی منصوریان او با استقلال نتیجه نگرفته و بی‌پروا توهین می‌کند. به نظر من او...

برادر فتح الله زاده: علی منصوریان او با استقلال نتیجه نگرفته و بی‌پروا توهین می‌کند. به نظر من او نیاز به یک ... دارد.
الف) لگد محکم
ب) مشت
ج) توسری
د) سیلی 

اسحاق جهانگیری: بايد مشخص شود در كدام بخش‌ها دولت را نقد و در كدام موارد نقد نكنيم.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه‌های زیر "نقد" محسوب نمی‌شود؟
الف) تو خوبی / تو ماهی / فدات بشم الهی
ب) قد رعنا، چشم شهلا، رخ زیبا داری / آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
ج) دوست دارم تا پای جون / می‌خوای بمون می‌خوای نمون
د) تو که چشمات خیلی قشنگه / رنگ چشمات خیلی عجیبه 

وزیر آموزش و پرورش: تا مسئله کاملا بررسی نشود ما نمی‌توانیم عدد و رقم درستی از اختلاس در این صندوق اعلام کنیم و تمام اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود قابل اطمینان و استناد نیست.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) اختلاف در اختلاس صورت گرفته است.
ب) اختلاس در اختلاس اتفاق افتاده است.
ج) اختناق در اختلاس وجود دارد.
د) اختلاف حساب در حساب اختلاسی... اصلا هیچی!

کد مطلب: 98333
 
Share/Save/Bookmark