میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۴
 
 
دفاع مقدس راهکار نهایی
۸ سال دفاع مقدس را به حق می‌توان برگ زرینی در کارنامه ملت ایران دانست که درس‌ها و تجربیات آن هرگز پایان پذیر نیست...

۸ سال دفاع مقدس را به حق می‌توان برگ زرینی در کارنامه ملت ایران دانست که درس‌ها و تجربیات آن هرگز پایان پذیر نیست. می‌توان گفت که کم لطفی‌های صورت گرفته در قبال آن دوران و عدم تبیین و کالبدشکافی ابعاد آن برای جامعه به ویژه نسل جوان موجب شده تا تحریف کنندگان برای اهمیت زدایی و تخریب و پنهان سازی حقایق آن روزها، گام بردارند. تحریف‌هایی که محور آن را اهمیت زدایی از ایستادگی و پایداری ملت ایران، جنایات رژیم صدام و حامیان آن در بلوک شرق و غرب و کم رنگ سازی چراغ راهی که ۸ سال دفاع مقدس پیش روی ملت ایران برای ساختن آینده‌ای درخشان قرارداد از ابعاد این تحریف بوده است. با نگاهی گذرا بر ۸ سال دفاع مقدس می‌توان گفت که آن دوران دارای برکات و دستاوردهای بسیاری بوده که همچنان ادامه دارد از جمله نخست آنکه: چند دستگی و عدم انسجام ملی در کنار ضعف در حوزه دفاعی موجب اشتباه محاسباتی صدام و حامیانشان برای تجاوز نظامی به ایران شد. تاریخ نشان می‌دهد هر ملتی که در برابر متجاوز ایستادگی نکند بدعت خطرناک تکرار تجاوز به سرزمینشان را خواهد گذاشت. ایستادگی ملت ایران در برابر صدام و بیش از ۳۰ کشور حامی آن، این درس را برای جهانیان داشت که اقدام نظامی علیه ملت ایران در نهایت محکوم به شکست است. این پیام دفاع مقدس زمینه ساز بیمه شدن ایران در برابر تجاوزات بعدی شده است چنانکه حتی آمریکا نیزجرات تهاجم نظامی به ایران را ندارد.
دوم آنکه دفاع مقدس به ایرانیان درس خودباوری و عدم چشم داشت به خارج را داشت. در ۸ سال دفاع مقدس ملت ایران توانست از شرایط تحریم و کمبودها عبور کرده و فعل توانستن را درعمل محقق سازند. در این دوران تفکر، ایرانی فقط می‌تواند لوله هنگ بسازد را باطل و نشان داد که ایرانی با اراده خویش توان انجام کارهای سخت را دارد و تسلیم ناپذیر است. سوم آنکه از برکات جنگ، ارائه الگوی جدیدی از مبارزه و دفاع براساس اصل مقاومت با تکیه بر داشته‌های داخلی است.
تا پیش از این، اصل اول جهان آن بود که کشورها یا باید وابسته به بلوک شرق یا بلوک غرب باشند و نگاه مستقل معنایی ندارد. ملت ایران الگوی مقاومت را به عنوان الگوی جدید آزادگی و مقابله با دشمن به جهان عرضه کرد که نتیجه آن را در پیروزی حزب ا... در جنگ سال ۲۰۰۰ و جنگ‌های ۳۳ روزه لبنان،و پیروزی فلسطینی‌ها در جنگ های ۲۲ و ۸ و ۵۱ روزه غزه و تشکیل مدافعان حرم در مبارزه با ترویسم می‌توان مشاهده کرد. مردان دوران دفاع مقدس همچون سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی توانستند در منطقه، الگویی از مقاومت را نهادینه سازند که امروز به مولفه ای برای آزادی ملتها در برابر سلطه گری قدرت‌های بزرگ و رژیم صهیونیستی مبدل شده است.
چهارم آنکه یکی از مهمترین دستاوردها و کارکردهای دفاع مقدس دشمن شناسی و برداشتن نقاب از چهره به ظاهر حقوق بشری غرب بوده است. در طول ۸ سال دفاع مقدس کشورهای غربی از تسلیحات و سلاح‌های سبک و سنگین گرفته تا سلاح شیمیایی و کشتار جمعی و موشک در اختیار صدام قرار دادند. نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی در طول این ۸ سال در ظاهر از مذاکره و صلح حمایت می‌کردند، اما در عمل به تسلیح عراق می‌پرداختند.
۸ سال دفاع مقدس نشان داد که نه در صلح و نه در باب قوی شدن نمی‌توان چشم به غرب داشت. نه از لبخند آنها باید شاد شد و نه از خشم آنها ترسید. با همین اصل بود که در طول ۸ سال دفاع مقدس نیروهای مسلح بدون هیچ هراسی از قدرت و تجهیزات غرب که در کنار صدام قرار گرفته بودند به دفاع از میهن پرداختند و پیروز شدند. پس از دوران دفاع مقدس نیز برای نیروهای مسلح دفاع پایان نیافت و ورود به عرصه خودکفایی و تقویت توان دفاعی را در پیش گرفتند. نیروهای مسلح با تکیه بر این حقیقت که غرب هرگز قابل اعتماد نیست خودکفایی دفاعی را محقق ساختند و توانستند در حوزه دریایی، زمینی، هوایی و پدافند، ملت ایران را به قدرت اول منطقه و در مواردی جهان مبدل سازند. غرب که زمانی از دادن سیم خاردار به ایران خودداری می‌کرد اکنون از توان موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کند. زمانی صدام حماقت حمله به ایران را به خود داد حال آنکه به برکت دستاوردهای نیروهای مسلح امروز حتی ابرقدرتی همچون آمریکا نیز جرات اقدام نظامی علیه ایران را به خود نمی‌دهد و اذعان دارد که هرگونه اقدام علیه ایران یعنی به آتش کشیده شدن تمام منطقه.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که درسها و برکات دوران دفاع مقدس پایان ناپذیر است و راه پایان چالشهای اقتصادی کشور، رویکرد صادقانه به این برکات و درسهاست؛ چنانکه نیروهای مسلح این مسیر را پیموده و تجربه‌ای ماندگار و غرورآفرین را بر جای گذاشتند. حقیقت آن است که دستگاه‌ها و متولیان اقتصادی کشور نباید گرفتار تحریف دفاع مقدس شده بلکه باید با تکیه بر دستاوردهای آن دوران برای پایان دادن به مشکلات کشور گام بردارند که تنها راه تجارت کشور همان برکات دوران ۸ سال دفاع مقدس است.

نویسنده: قاسم غفوری

کد مطلب: 115434
 
Share/Save/Bookmark