میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۱
 
 
هر سال می‌گیم دریغ از پارسال
راستش همیشه نوشتن طنز برای آخرین شماره روزنامه در آخرهای اسفندماه خیلی سخت است...

راستش همیشه نوشتن طنز برای آخرین شماره روزنامه در آخرهای اسفندماه خیلی سخت است. آدم نمی‌داند چه بنویسد که مشغول ذمه مردم نشود. از این سلطان بنویسی آن یکی سلطان ناراحت می‌شود. از "مرجان" بنویسی "بابک" بی‌تابی می‌کند. خلاصه یک وضعی داریم که دور از جان حسن‌آقا در کابینه‌اش ندارد.
با تمام این حرف‌ها در آخرین شماره روزنامه امسال فهرستی از سلاطین مملکت را تهیه کرده‌ایم که پیشاپیش سال نو را به آنها تبریک عرض می‌کنیم.
الف) سلطان قیر
ب) سلطان قیف
ج) سلطان سکه
د) سلطان تخم انچوچک
ه) سلطان لیف و کیسه
و) سلطان پتروشیمی
ز) سلطان واجبی
ح) سلطان باتری قلمی
ط) سلطان باتری نیم‌قلم
ی) سلطان رژ لب
ک) سلطان خوشبوکننده زیربغل
ل) سلطان زیرشلواری پادار
س) سلطان زیرشلواری بی‌پا!!
ع) سلطان گشنیز
ف) سلطان علی پروین
ظ) سلطان عابربانک
ق) سلطان سوت بلبلی
ر) سلطان وعده
ش) سلطان وعید
ت) سلطان چاخان‌های ناشتا
سال نو مبارک

کد مطلب: 108361
 
Share/Save/Bookmark