میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۱۱
 
 
فقط اين يك هفته نيست

۳۱ شهريور روزي به ياد ماندني در تاريخ ايران زمين است. روزي كه هم با غم و اندوه همراه است و هم با شادي و خشنودي. اندوه از اينكه سرزمين عزيزمان ايران و انقلاب اسلامي برآمده از خواست ملت بزرگ ايران، مورد تهاجم ائتلافي از ۳۵ كشور قرار گرفتند. دشمناني قسم خورده كه براي نابودسازي اين سرزمين و آرمان‌هاي اسلامي اين ملت، پيمان بسته بودند.
شادي و خشنودي از اينكه دلاورمردان و شيرزنان و كودك پهلوانان اين سرزمين با مقاومت و ايستادگي به جهانيان نشان دادند كه جان بركف براي حفظ آرمان‌ها، انقلاب و استقلال و‌آزادي ميهنشان از هيچ گذشت و ايثاري فروگذار نيستند.
شايد در تقويم روزها و هفته‌هايي به نام‌هايي مزين باشند كه پس از پايان آن روزها تا سال بعد به كنار نهاده مي‌شوند و يا كم رنگ مي‌شوند اما هر چند كه امروز در تقويم روز پاياني هفته دفاع مقدس است، اما اين هفته تمام شدني نيست و دفاع مقدس همچنان ادامه دارد چرا كه: اين هفته ادامه دارد چرا كه دشمنان قسم خورده اين سرزمين كه در گوشه ذهن خويش، همواره شكست نظامي در برابر ملت بزرگ ايران در طول ۸ سال دفاع مقدس را دارند، مي‌دانند كه مردم سراسر اين سرزمين در فرهنگ خويش واژگاني به نام شهادت و ايثار دارند كه با تكيه بر آنها در برابر هر دشمني ايستادگي مي‌كنند، لذا اين دشمنان قسم خورده اكنون جبهه‌هاي جديد جنگ را به روي ايران گشوده‌اند.
آنان امروز با جنگ فرهنگي بنيادها و ساختارهاي فرهنگي و اعتقادي اين سرزمين را نشانه گرفته‌اند. آنان به دنبال بي هويت سازي جوانان ايران زمين هستند. آنها برآنند تا فرهنگ پايداري و ايثار و شهادت و آرمان‌خواهي، دين و انقلاب اسلامي را از اين مرز و بوم بگيرند.
اين هفته تمام نشده است چرا كه دشمنان ايران كمر بر آن بسته اند كه ايران اسلامي از پيشرفت و توسعه باز ماند و جايگاه جهاني خويش را از دست دهد. آنان دريافته‌اند كه فرهنگ و ايثار و شهادت اين ملت بزرگ، به الگويي براي جهان مبدل شده، لذا براي كم رنگ‌سازي آن به هر ابزاري چنگ مي‌زنند.
اين هفته تمام نشده است چرا كه مقاومت در برابر اين دشمنان بايد همچون ۸ سال دفاع مقدس ادامه يابد چرا كه دشمنان اين سرزمين براي نابودي اين ملت و سرزمين و انقلابشان قسم خورده‌اند.
فقط همين يك هفته نيست چرا كه در سراسر اين سرزمين زنان و مرداني هستند كه همچنان تركش‌ها، خردل‌ها و شيميايي‌هاي بر جاي مانده از دفاع مقدس را در وجود خويش دارند. آناني كه سالهاست، فرهنگ ايثار و مقاومت را در جبهه ديگري به نام جبهه پايداري در برابر درد و رنج هاي برجاي مانده از ۸ سال جنايت ۳۵ كشور عليه اين سرزمين به رخ جهانيان مي‌كشند. آناني كه با تمام درد و رنجشان، لب فرو بسته‌اند، سر به سجاده شكر نهاده و حتي از آه كشيدن نيز دريغ مي‌كنند، تا مبادا لطمه‌اي بر فرهنگ ايثار و پايداري وارد شود.
اين هفته تمام نشده است چرا كه پيمان اين ملت با آرمان‌هاي آن شهيدان و ايناني كه امروز، تجلي دوران مقاومت و ايستادگي هستند به پايان نرسيده است.
اين هفته به پايان نرسيده و نخواهد رسيد چرا كه شايد در توانمان نباشد كه به جاي آن عزيزان درد و رنج شيميايي بودن، جانباز بودن، سالها در گوشه آسايشگاه‌ها بودن و هزاران درد لاعلاج ديگر را تحمل كنيم، اما مي‌توانيم گوشهاي شنوايي باشيم براي شنيدن درد و رنج‌هاي آنها، رهرواني باشيم صادق براي آرمان‌ها و آرزوهايشان كه پايداري ميهن و انقلاب، اساس آن مي‌باشد؛ مي‌توانيم به جهانيان نشان دهيم كه قدردان اين عزيزانيم و تا آخرين لحظه‌ها در كنارشان هستيم، تا بدانند كه اگر آنها جان خويش براي ما داده‌اند، ما نيز قدردان آنانيم و در روزهاي سخت، آنها را تنها رها نمي‌كنيم.
اين روزها تمام نشده است چرا كه مقاومت و پايداري اين ملت از مرزهاي اين سرزمين عبور كرده‌اند و به الگويي براي تمام آزادي خواهان جهان مبدل شده است. جهانيان از دلاوران اين سرزمين آموختند كه مي‌توان با اتحاد و ايمان و داشتن فرهنگي به نام فرهنگ شهادت و ايثار در برابر جهاني ايستاد و سر تسليم فرود نياورد. امروز جهان الگويي به نام ايران دارد كه تجلي انديشه‌هاي مقاومتي آن را در بيداري اسلامي منطقه و حركت‌هاي آزادي خواهانه در برابر نظام سلطه در سراسر جهان مي‌توان مشاهده كرد.
با توجه به آنچه گفته شد به يقين مي‌توان گفت، فقط همين يك هفته نيست، چرا كه فرهنگ ايثار و شهادت در جبهه‌هاي ديگر تجلي مي‌يابد. به حرمت آناني كه سبك‌بال چون كبوتران آزاد به آسمان شهادت پر كشيدند، به پاس قدرداني از آناني كه بي هيچ انتظاري سالهاست كه فرهنگ ايثار و صبوري را در وجود سراسر زخم خورده خود از تركش‌هاي برجاي مانده از كينه توزي‌هاي دشمنان اين سرزمين تجلي بخشيده‌اند و به ياد آناني كه شهيدان و تجلي دهندگان فرهنگ پايداري و مقاومت را الگوي راه خويش قرار داده و براي تحقق آرمان‌هاي آنها، گام بر مي‌دارند، يك بار ديگر مي‌گوييم، اين هفته تمام شدني نيست و هميشه جاودان است، چرا كه فرهنگ شهادت و ايثار در اين سرزمين هميشه جاودان است. فقط همين يك هفته نيست.
ياد آن سفركردگان سبكبال به خير و راهشان پررهرو باد.

کد مطلب: 68355
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark