میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۹
 
 
اهميت حضوردكترروحاني درسازمان ملل
دكتر روحاني دومين سفرخارجي خود را روزدوشنبه به مقصد نيويورك براي شركت درمجمع عمومي سالانه سازمان ملل متحد...

دكتر روحاني دومين سفرخارجي خود را روزدوشنبه به مقصد نيويورك براي شركت درمجمع عمومي سالانه سازمان ملل متحد انجام داد. مهمترین برنامه دكترروحاني دراين سفرسخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل متحدخواهد بود. حضور رییس جمهوری در مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد درشرایط کنونی ازاهمیت زیادی برخورداراست واوبا دست پرودستاوردهای زیادی به ایران باز می گردد.
دکتر روحاني در این سفر علاوه بر اینکه به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، به عنوان رییس جنبش غیرمتعهدها نیز محسوب می شود.حضور رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از باشکوه ترین سفرهای دکترروحاني است که دستاوردهای زیادی به دنبال خواهد داشت وآثارآن بعدها مشخص خواهد شد.
قطعا رييس جمهوراسلامي ايران ازاین فرصت فراهم شده برای بیان نظرات ودیدگاه های ایران درباره مسائل مهم منطقه ای وجهانی ازجمله تهدیدات اسرائیل علیه جهان اسلام،قانون شکنی ها و اقدامات تروریستی علیه برنامه هسته ای ایران،اعمال تحریم های غیرانسانی علیه ایران وبیان نظرات کشورمان درباره مهمترین حوادث منطقه ای مانند سوریه، لبنان،فلسطين و...استفاده خواهدكرد.
دكترروحاني این تریبون را بامنبراخلاق وتوصیه های رفتاری ، مشابه نخواهدديد و مسلما از این تریبون به بیان دیدگاه های ایران درباره مهمترین مسائل منطقه ای وجهانی خواهدپرداخت وازموضع عزت،حكمت ومصلحت ازمنافع ملي وحريم مقدس جهان اسلام دفاع ومنادي پيام صلح، دوستي ، محبت ،برادري ومودت خواهد بود .
اين قلم ضروري مي داند باتوجه به سفردكترروحاني به سازمان ملل متحد، نكاتي رايادآوري نمايد:
۱- سخنان رئیس جمهورمحترم بايد درراستای اعلام مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل جهانی باشد. ۲- این مواضع بايد درحقیقت روشنگربرخی مسائل برای مردم جهان وایفای حقوق مردم مظلوم دنيا و همچنین افشای چهره رژیم صهیونیستی باشد. ۳- انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با صف بندی های جهانی وعملکرد قدرت‌ها و کشورهای مختلف نظراتی دارد واین مسائل را براساس مقطع زمانی و در چارچوب اهداف انقلاب بیان می کند لذا مطالب رئیس جمهورمحترم نيزلامحاله درسازمان ملل دراین چارچوب خواهدبود.۴- هیئت ایرانی می تواند دراین سفراز مذاکرات و رایزنی های متقابل برای کاهش تنش ها استفاده کند وازفرصت پيش آمده"ديپلماسي نرم قهرمانانه"مد نظررهبري معظم انقلاب را تحقق بخشند.۵- اطمينان دارم رئیس جمهوربه دنبال جذب افکارعمومی کشورها خواهند بود. ۶- تأكيد برحاكميت قانون كه درمنشورسازمان ملل مطرح شده است به جامعه بين‌المللي يك بنيان براي همكاري وحل صلح‌آميزمناقشات ارائه مي‌كند و وسيله‌اي براي ممانعت ازمتوسل شدن به راهكارهاي نظامي براي حل و فصل مناقشات است. ما نمي‌توانيم اجازه دهيم خود محوري سياسي عدالت را متزلزل كند. تقويت حاكميت قانون براي هركشورو به نفع همه است.حاكميت قانون درداخل كشورودرميان كشورها بسيارحائز اهميت است؛ زيرا حاكميت قانون درداخل كشورها منجربه ايجاد يك دولت مسئول مي‌شود ودرحوزه بين‌الملل نيزبه اطمينان ازاقدامات ومشروعيت نتايج آنها كمك مي‌كند.۷- رييس جمهورمحترم بايد؛زنگ هشداررواج نا امني، بي‌عدالتي، نابرابري و نابردباري در بسياري از کشورها را به صدا درآورد و نسبت به ادامه خشونت‌ها درجهان عميقا ابرازنگراني نمايند وخواستارمبارزه بافقرو منع گسترش تسليحات گردند وسازمان ملل رادراين راه تشجيع كنند. ۸- بدون تردید،بازگشت سازمان ملل به انجام وظایف حقوقی خویش اهتمام به مطالبات دیگربازیگران است که تلاش می کنند با متقاعد کردن دولتهای جهانی، این نهاد را به جایگاه اصلی خود بازگردانند. واکنون دكترروحاني بايداعلام نمايد کشورهای اسلامی با ۵۷ بازیگر بین المللی، خواهان داشتن یک کرسی دائمی می باشند، به گونه ای که دراجلاس هشتم سازمان کنفرانس اسلامی درتهران درتاریخ ۱۳۷۶،رهبري معظم انقلاب، بر لزوم بهبود جایگاه کشورهای اسلامی در سازمان ملل تأکید نمودند. ۹- شایسته است، رييس جمهوراسلامي ايران بابيان رساي خود اعلام نمايند دولتهای اسلامی و کشورهای جهان سوم که همواره از بازداد نظرات سازمان ملل نتوانسته اند به استیفای حق خویش بپردازند،خواستارتجدید ساختارآن هستند تا آن جایگاه ازحاشیه به متن باز گردد و با قضاوت مبتنی برآموزه های حقوقی و عقلانی ، امید کشورها به بازگرداندن صلح و ثبات از طریق سازمان ملل افزایش یابد. ۱۰- ضروري است رئیس جمهورمحترم درسخنراني خود با بیان مصادیقی ازحضور نظام سلطه بخوبی رفتارظالمانه نظام استکباررا تبیین نموده وبه جهان نشان دهند، علت مخالفت نظام سلطه با انقلاب اسلامی مردم ایران، ماهیت وزیاده‌خواهی نظام استکبار است. وهمچنين اعلام نمايد؛مسابقه بی‌پایان تسلیحاتی وتولید وتکثیر و انباشت سلاح‌های اتمی وکشتار جمعی، همه تهدیدی برای آزادی بشر، استقلال و عزت ملت‌ها مي باشد و افکار عمومی جهان را به قضاوت دعوت نمايند. ۱۱- رئیس جمهور محترم، با تاکید برصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای و گزارش‌های متعدد آژانس برتأییداین معنا،رفتارقدرت‌های زورگو و رفتارغیرمنطقی آنهارابه چالش کشاند،و با فریادی بلند، اعلام نمايد آنها مخالف پیشرفت کشورهستند و يادآورشوند؛ملت بزرگ ایران دربرابر زورگویی‌ها ایستاده ازحقوق خود صیانت کرده وخواهدکرد.ملت ایران اهل گفتگوست ولی زیاده‌خواهی‌ها ومطالبات غیرقانونی رانپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
نگارنده اعتقاد راسخ دارد بیانات رئیس جمهورمحترم درسازمان ملل،ديدارها ومصاحبه هاي ايشان با شبکه‌های خبری حکایت ازاعمال دقیق ودرست سیاست، «عزت، حکمت و مصلحت» کشوردارد که ایشان با هوشیاری و تعقل و با قدرت و قوت این وظیفه مهم را به خوبي ایفا خواهند كرد.

کد مطلب: 83664
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark