میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۵
 
 
اختلاس دويست ميليارد ريالي در كرج
عضو شوراي اسلامي شهر كرج از دست‌اندازي به بيش از 200 ميليارد ريال از بودجه بيت‌المال در شهرداري كرج خبر داد.
به گزارش فارس از كرج، اباذر خدابين اظهار داشت: چندي پيش اعتراضي كردم به اعضاي شوراي شهر و شهرداري كرج مبني بر اينكه ارقام پرداختي به خدمات شهري شهرداري كرج براي رفت و روب و نظافت خيابان‌هاي شهر واقعي نيست. بر اساس بررسي‌هايي كه خود مديران خدمات شهري انجام داده‌اند، طي سال‌هاي 87 و 88 مبلغ 9 ميليارد و 100 ميليون تومان در ارقامي كه به خدمات شهري براي رفت و روب خيابان‌هاي كرج پرداخت شده است، اختلاف حساب وجود دارد كه مجموع اين دو سال رقمي بالغ بر 18 ميليارد و 200 ميليون تومان مي‌شود.
خدابين در تشريح دلايل اين اختلاف مالي اظهار داشت: به عنوان مثال داخل دانشكده كشاورزي، سرم‌سازي، فني‌ و حرفه‌اي، ادارات، دانشگاه‌هاي آزاد و هنر هيچگاه رفت و روب نمي‌شد، اما هزينه آن محاسبه و از سوي خدمات شهري به عوامل پرداخت مي‌شده است. وي افزود: همان زمان مجددا اعتراض كردم و گفتم اين رقمي است كه خودتان استخراج كرديد و پس از آن خودم نيز بررسي‌هايي انجام دادم و رقمي در حدود دو تا 3 ميليارد تومان در هر سال 87 و 88 اختلاف وجود دارد. كه مجموع آن بيش از دويست ميليارد ريال مي‌شود.
کد مطلب: 40003
 
Share/Save/Bookmark