میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۲۵
 
 
«يارپا» از تجزيه و تحليل اطلاعات تا کنترل مغز انسان (۲)
از ديگر ويژگي‌هاي يارپا، تحقيقات روي موضوعاتي است که قبلا انجام شده است، به عبارت ديگر...

کامل کردن و يا تغيير دادن پروژه‌هاي سابق در يارپا
از ديگر ويژگي‌هاي يارپا، تحقيقات روي موضوعاتي است که قبلا انجام شده است، به عبارت ديگر بنابر اخبار منتشر شده از اين سازمان، يارپا موضوعات خود را در سه بخش زير دنبال مي‌‌کند:
۱- ايده‌ها و موضوعاتي براي آينده که در صورت موفقيت طرح، سبب حيرت متخصصين و افزايش چند ۱۰ برابري قدرت آمريکا مقابل دشمنان خواهد شد.
۲- ادامه دادن روي پروژه‌ها و طرح‌هايي که قبلا روي آن‌ها کار شده است و يارپا آن را کامل مي‌کند.
۳- تغيير و تحول نسبتا بنيادي بر روي طرح‌ها و پروژه‌هاي سابق.
با توجه به ويژگي اصلي يارپا يعني تمرکز اين سازمان بر اطلاعات، هيچ يک از ايده‌ها و يا طرح‌هاي اين سازمان به صورت عمومي منتشر نمي‌شود بلکه بر اساس درز اطلاعاتي ممکن است خبري به صورت عمومي اعلام شود.
(بنابر اعلام رسمي دارپا، اين سازمان با همکاري يارپا به دنبال طرحي براي حل معضل «Information leakage» - درز اطلاعاتي در مراکز حساس آمريکا است.)

ساختار تخصصي يارپا
ساختار تخصصي يارپا به گونه‌‌اي است که نشان مي‌دهد اين سازمان روي مسائل عملياتي براي نيازمندي‌‌هاي روز فعاليت نمي‌کند و تمرکز اصلي يارپا روي طرح‌‌هايي است که در آينده آمريکا به آن‌ها محتاج مي‌شود.
بنا بر ساختار تخصصي يارپا، اين سازمان اطلاعاتي پيشرفته از ۳ اداره غيرمجزا تشکيل شده است، (منظور از غيرمجزا بودن اداره‌‌هاي يارپا، همکاري متقابل و همپوشاني وسيع ميان اين ۳ اداره است و به طور کلي هيچ يک از آن‌ها، به صورت مجزا و مستقل از ديگر اداره‌‌ها فعاليت نمي‌‌کند.)

۱- اداره گردآوري هوشمند
اين اداره به مديريت «ادوارد بارانوسکي» به دنبال گردآوري هوشمند اطلاعات و داده‌‌هاي جمع‌آوري شده از ديگر منابع است. برنامه‌‌هاي اين اداره به طور چشمگيري در بهبود ارزش داده‌‌هاي جمع‌آوري شده از تمام منابع، متمرکز شده است؛ به تعبير ديگر، اين اداره ارزش عملياتي داده‌‌هاي جمع‌آوري شده را افزايش مي‌دهد.
اين اداره همچنين توانمندي‌‌ها و ايده‌‌هاي بالقوه را پيگيري کرده و براي مهندسي کردن اطلاعات مبني بر اينکه دنبال چه چيزي بايد گشت و در کجا بايد دنبال اطلاعات گشت، مدل‌سازي‌‌هاي خلاقانه‌‌اي انجام مي‌دهد.
در کنار اين مدل‌سازي، اين اداره با روش‌‌هاي بسيار دقيق، ابتکاري و نو، اطمينان از صحت داده‌‌هاي جمع‌آوري شده از منابع مختلف را مورد سنجش قرار مي‌دهد.
با توجه به وظيفه اين اداره، پيگيري اهداف و ايده‌‌هايي که قابليت عملياتي پيدا مي‌‌کنند، بنابر تصويب اين اداره انجام خواهد شد و تا زماني که اداره فوق صحت و کارآيي داده‌‌هاي جمع‌آوري شده را تأييد نکند، هيچ اقدامي در يارپا صورت نخواهد گرفت. 

۲- اداره تحليل قاطع
اين اداره به مديريت «پيتر هيخنام» با استفاده از روش‌ها و ابزار پيشرفته، نقش افزايش آگاهي و بينش از اطلاعات جمع‌آوري شده را دارد.
اين اداره با استفاده از ابزار و روش‌‌هاي پيچيده، اطلاعات چندگانه و غيريکسان از منابع مختلف را تحليل کرده و به صورت عملياتي براي بخش‌هاي اجرايي تنظيم مي‌کند. از نکات قابل توجه و جالب در ساختار يارپا، تئوري و اجرايي بودن بخش‌هاي مختلف يارپا است، به عنوان مثال اداره تحليل قاطع، در کنار افزايش سطح بينش اطلاعات جمع‌آوري شده از منابع مختلف، به دنبال ابداع روش و توليد تجهيزاتي است که بتواند استعاره‌‌ها و علايم معنوي زبان‌‌هاي ديگر دنيا را به صورت راحت مورد تجزيه و تحليل قرار دهد که در ادامه معرفي يارپا به گوش‌هايي از اين اقدامات اشاره خواهد شد.

۳- اداره عمليات امن و مطمئن
اين اداره به مديريت «دنيس پولا» به دنبال تجزيه و تحليل توانايي‌‌هاي دشمنان آمريکا از هر نظر و آماده کردن آمريکا براي مقابل با هر نوع تهديد است.
اين اداره با تمرکز بر شمارش و تحليل توانايي‌هاي بالفعل و حتي بالقوه دشمنان آمريکا، به دنبال ايجاد فضايي براي حمله آزاد و مؤثر در شبکه جهاني است. اداره فوق همچنين با استفاده از روش‌‌هاي خاص به دنبال شبکه‌‌اي امن و قابل اطمينان براي برقراري ارتباط در ميان شبکه سايبري و سيستم اطلاعاتي در معرض خطر جهاني است.
ادامه دارد...

کد مطلب: 77382
 
Share/Save/Bookmark