میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۷
 
 
مردم چه می‌خواهند؟
لبنان این روزها دورانی بس حساس را سپری می‌کند که محور آن را انتخاب رئیس جمهور...

لبنان این روزها دورانی بس حساس را سپری می‌کند که محور آن را انتخاب رئیس جمهور پس از وقفه‌ای ۲ ساله تشکیل می‌دهد. لبنان از سال ۲۰۱۴ تاکنون فاقد رئیس جمهور است که چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیاری به همراه داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشره نامزد اصلی برای این سمت میشل عون می‌باشد. هر چند که برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و عربی برآنند تا به وی وجهه‌ای طایفه‌ای و جهانی به عون دهند چنانکه سعی دارند تا او را صرفا منتسب به جریان ۸ مارس نشان دهند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که یک اصل در لوای آن پنهان می‌گردد و آن جایگاه مردمی عون است. مردم لبنان به وی اعتماد داشته و ریاست جمهوری او را پذیرفته‌اند چرا که اصل مهم یعنی مقابله با دشمنان لبنان را همواره مدنظر داشته است. 
در سالهایی که برخی از گروه‌های لبنانی تحت القاهای سعودی و آمریکا و حتی در روابط با صهیونیست‌ها علیه وحدت لبنان اقدام کردند،عون در کنار مردم و گروه‌هایی قرار گرفت که مقاومت را در پیش گرفتند که نتیجه آن نیز پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه و نیز آزادی اسرا از بند رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۸ و ناکامی طرح نابودی لبنان با تروریسم از سال ۲۰۱۲ به بعد بوده است. لذا می‌توان گفت که نامزدی عون نه برگرفته از خواست جناحی خاص بلکه خواست مردم لبنان برای داشتن رئیس جمهوری در چارچوب مقاومت است. این امر زمانی آشکارتر می‌شود که فردی مانند سعد حریری رئیس جریان المستقبل و وابسته به سعودی برای حفظ جایگاه مردمی خود پس از سالها کارشکنی در نهایت به ریاست جمهوری عون رای داد. 
آنچه در باب انتخاب رئیس جمهور لبنان باید به آن توجه داشت شرایط حاکم بر این کشور است. از یک سو بحران اقتصادی شرایط را برمردم و دولت لبنان سخت ساخته و از سوی دیگر تهدیدات امنیتی به شدت این کشور را تهدید می‌کند. از یک سو صهیونیست‌ها و از سوی دیگر گروه‌های تروریستی برای نابودی لبنان به کشتار و ویران‌سازی می‌پردازند و تنها راه مقابله با آنها نیز مقاومت است. حضور فردی با ویژگی‌های مردمی و ملی در راس قدرت لبنان می‌تواند مولفه‌ای برای تحقق این مهم باشد. به هر تقدیر آنچه مردم و گروه‌های لبنانی به آن تاکید دارند این است که انتخاب رئیس جمهور امری ضروری برای خروج کشورشان از بحران‌هاست بویژه اینکه این انتخاب زمینه‌ساز مقابله با تهدیدات امنیتی و البته دخالت‌هایی است که کشورهایی مانند سعودی، فرانسه ، انگلیس و آمریکا به بهانه خلاء سیاسی در لبنان صورت می‌دهند. بر این اساس رئیس جمهور لبنان با مسئولیتی بزرگ مواجه است که محور آن را تحقق خواست مردم برای مقابله با چالشهای اقتصادی و نیز مبارزه با تروریسم و رژیم صهیونیستی و مقابله با دخالت‌های خارجی تشکیل می‌دهد.

کد مطلب: 97408
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark