میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۷
 
 
افتخار به کدام دستاورد؟
مبارزه با تروریسم واژه‌ای است که در ادبیات سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی جهان جایگاهی قابل تامل دارد و بسیاری از تحولات جهانی نیز با همین عنو

مبارزه با تروریسم واژه‌ای است که در ادبیات سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی جهان جایگاهی قابل تامل دارد و بسیاری از تحولات جهانی نیز با همین عنوان یا در همین چارچوب صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه در این روند برخی ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا و ترکیه است که هر کدام به نوعی تلاش دارد تا خود را پیشگام ای مبارزه عنوان نماید. ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش از موفقیت آمریکا در ترور بغدادی سرکرده داعش خبر داده و تا به امروز نیز با همین ادعادر کمپین‌های انتخاباتی حضور می‌یابد. جالب توجه آنکه آمریکا که ادعای خروج نیروهایش از سوریه را سر داده بود با همین ادعا دوباره بازگشت نیروهایش به سوریه را اجرا می کند که البته طراحی آمریکا برای بهره برداری از بحران‌ها و ناآرامی‌های اخیر عراق و لبنان برای فشار بر سوریه و متحدانش را نیز باید به این مولفه افزود. از سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز خبر ترور همسر بغدادی سرکرده داعش و برخی مقامات بلند پایه این گروه تروریستی را مطرح و تلاش نمود تا چنان نشان دهد که تحرکات نظامی ترکیه در چارچوب مبارزه با تروریسم و امنیت جهان است.
مجموع این اقدامات و ادعاها در حالی صورت گرفته است که یک اصل مهم و اساسی در این گفتارها مغفول مانده و به حاشیه مبدل شده و آن این سوال است که این اقدامات در کدام سرزمین صورت گرفته است؟ آیا ترکیه و آمریکا در سرزمین خود چنین اقداماتی صورت داده‌اند که حال خود را فاتحان بزرگ می نامند؟ نگاهی به روند تحولات نشان می دهد که محور اقدام آنها در سوریه بوده است سوریه‌ای که دارای ارتش و حاکمیت مستقل است و هرگونه اقدامی در این سرزمین باید با هماهنگی دولت مرکزی آن صورت گیرد حال آنکه ترکیه و آمریکا نه تنها مجوزی دریافت نکرده‌اند بلکه به صورت تجاوزکارانه و خودسرانه به این امر مبادرت ورزیده‌اند. هر چند آنها ادعا دارند که با تروریسم مبارزه کرده‌اند اما در عمل اقدام آنها اقدامی تجاوزکارانه بوده که بدعتی خطرناک را به همراه خواهد داشت. بدعتی که بر اساس آن هر کشوری به خود حق می دهد که با ادعای مبارزه با تروریسم علیه امنیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگر اقدام نماید. بر این اساس رفتار ترکیه و آمریکا را می تواند بعدی از تروریسم دولتی نامید که علیه امنیت و تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل صورت گرفته است. لذا این کشورها نمی‌توانند مطالبه تشویق و حمایت جهانی از عملکرد خود داشته باشند بلکه باید به عنوان ناقضان حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، مورد بازخواست قرار گیرند بویژه اینکه دولت سوریه نشان داده که توان مقابله با تروریسم را داشته و این کشورها با رویکرد صادقانه به دمشق می‌توانستند از ظرفیت‌های آنها برای مبارزه با تروریسم برخوردار شوند و لذا اقدام آنها هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و آنها متجاوزانی هستند که برای مقابله با بدعتی خطرناک باید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند. 

نویسنده: قاسم غفوری

کد مطلب: 111520
 
Share/Save/Bookmark