میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۶
 
 
معاون‭ ‬کل‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬خبر‭ ‬داد
نگرانی‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬شیوع‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬تهران
نگرانی‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬شیوع‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬تهران
 

معاون‭ ‬كل‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬ضمن‭ ‬اعلام‭ ‬روند‭ ‬كاهشي‭ ‬بروز‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬استان‭ ‬هاي‭ ‬پرشيوع،‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬درباره‭ ‬وضعيت‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬ترافيك‭ ‬امروز‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬تهران،‭ ‬ابراز‭ ‬نگراني‭ ‬كرد‭.‬
دكتر‭ ‬ايرج‭ ‬حريرچي‭ - ‬نماينده‭ ‬ويژه‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬اجراي‭ ‬طرح‭ ‬بسيج‭ ‬ملي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بيماري‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬ويديو‭ ‬كنفرانسي‭ ‬با‭ ‬خبرنگاران،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬درباره‭ ‬وضعيت‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬كوويد۱۹‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬استان‌هاي‭ ‬پرشيوع،‭ ‬‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬استان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬روند‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬كوويد۱۹‭ ‬زودتر‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬استان‌هاي‭ ‬پر‭ ‬خطرمان‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬روند‭ ‬ابتلا‭ ‬نزولي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬تعداد‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬استان‌هايمان‭ ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬البته‭ ‬متاسفانه‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬استان‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬موارد‭ ‬ابتلا‭ ‬و‭ ‬مرگ‌ومير‭ ‬روند‭ ‬صعودي‭ ‬نسبي‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬استان‌هايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬ديرتر‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬از‭ ‬وضعيتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ابتلا‭ ‬هنوز‭ ‬نگران‭ ‬هستيم‭. ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬كه‭ ‬تهران‭ ‬نقش‭ ‬كليدي‭ ‬ارتباطي‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬استان‌ها‭ ‬دارد،‭ ‬هرگونه‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬متوسط‭ ‬هم‭ ‬مي‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬انتشار‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬به‌ويژه‭ ‬شهرهاي‭ ‬اطراف‭ ‬تهران‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬تبادل‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اشتغال‭ ‬دارند‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬آقاي‭ ‬رييس‭ ‬جمهور‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭ ‬روند‭ ‬ابتلا‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬استان‌ها‭ ‬نزولي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬مديريت‭ ‬بيماري‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬سركوب‭ ‬بيماري‭. ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬درباره‭ ‬ويروس‭ ‬نگرانيم‭. ‬سطح‭ ‬ترافيكي‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬بود،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نگران‭ ‬مي‌كند‭. ‬زيرا‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬مي‌توانند‭ ‬ويروس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬يا‭ ‬محل‭ ‬كار‭ ‬ببرند‭. ‬
حريرچي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬درباره‭ ‬وضعيت‭ ‬نمودار‭ ‬ابتلا‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬نمودار‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬اظهارات‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬شناسايي‭ ‬درست‭ ‬بيماري‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬‭ ‬گفت‭: ‬مهم‌ترين‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بررسي‭ ‬نمودارهاي‭ ‬ابتلا‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬شود‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬نكته‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬ابتلا‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬سرعتي‭ ‬رشد‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬شيب‭ ‬منحني،‭ ‬صاف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬پايين‭ ‬آمدن‭ ‬آن،‭ ‬شايد‭ ‬اهميتش‭ ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬خالص‭ ‬بيشتر‭ ‬باشد‭. ‬يك‭ ‬نقص‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تست‌مان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬بستري‭ ‬انجام‭ ‬مي‌داديم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬سرپايي‭ ‬كمتر‭ ‬تست‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬بوديم،‭ ‬زيرا‭ ‬اپيدمي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬زودتر‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬اصلا‭ ‬تست‭ ‬نداشتيم،‭ ‬اما‭ ‬اكنون‭ ‬با‭ ‬اقداماتي‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬داديم،‭ ‬تست‌هاي‭ ‬سرپايي‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهيم‭.‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬نكته‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬مرگ‌ومير‭ ‬توجه‭ ‬كنيد،‭ ‬مي‌بينيد‭ ‬كه‭ ‬كسانيكه‭ ‬در‭ ‬بيمارستان‌ها‭ ‬فوت‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬حتما‭ ‬تست‭ ‬بر‭ ‬رويشان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬يكم‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬اسفند‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬شناسايي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ملاحظه‭ ‬مي‌كنيد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اقداماتي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬دادند،‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روند‭ ‬صعودي‌مان‭ ‬در‭ ‬ميزان‭ ‬مرگ‌ومير‭ ‬را‭ ‬كنترل‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬صاف‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬دستاورد‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬كمي‭ ‬توانستند‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دستاورد‭ ‬برسند‭. ‬البته‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معني‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬ما‭ ‬نقص‭ ‬ندارد‭. ‬حتما‭ ‬در‭ ‬كارمان‭ ‬نقص‌هايي‭ ‬داشتيم‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬فرصت‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬درباره‭ ‬آن‭ ‬بحث‭ ‬كنيم‭. ‬حريرچي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬درباره‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬موج‭ ‬دوم‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬روال‭ ‬به‭ ‬سابق‭ ‬بازگردد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬مدنظر‭ ‬هيچكس‭ ‬نيست،‭ ‬مطمئنا‭ ‬شاهد‭ ‬يك‭ ‬موج‭ ‬بازگشت‭ ‬ويروس‭ ‬خواهيم‭ ‬بود‭. ‬هيچكس‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬خواهان‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬نيست‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬رعايت،‭ ‬احتمال‭ ‬بازگشت‭ ‬بيماري‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬مطرح‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬رييس‭ ‬جمهور‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬اشاره‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬زمانيكه‭ ‬واكسن‭ ‬و‭ ‬داروي‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬ساخته‭ ‬نشود‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬پيش‌بيني‌ها‭ ‬حداقل‭ ‬۱۸‭ ‬ماه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬وقت‭ ‬نياز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬اگر‭ ‬خود‭ ‬ويروس‭ ‬مانند‭ ‬سارس‭ ‬دچار‭ ‬تغيير‭ ‬معني‌داري‭ ‬نشود،‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬موجود‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬هيچ‭ ‬كشوري‭ ‬نتوانسته‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬برساند‭. ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬دنيا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مقداري‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬تغييرات‭ ‬آب‌وهوايي‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬مردم‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬انتشار‭ ‬ويروس‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پايين‭ ‬شود‭.‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬دو‭ ‬استراتژي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬اين‭ ‬است؛‭ ‬يكي‭ ‬فاصله‌گذاري‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬تماس‭ ‬افراد‭ ‬طبيعي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسانيم‭. ‬اين‭ ‬سياست‭ ‬تا‭ ‬حداكثر‭ ‬ممكن‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬حصول‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌يابد‭ ‬و‭ ‬استراتژي‭ ‬دوم‭ ‬شناسايي‭ ‬بيماران‭ ‬و‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بيماران‭ ‬مواجه‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬جداسازي‭ ‬آنهاست‭. ‬طبق‭ ‬نظر‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهاني‭ ‬ايزوله‭ ‬كردن‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خيلي‭ ‬كم‌اثر‭ ‬و‭ ‬بي‌اثر‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬بررسي‌هاي‭ ‬ما‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬بيمارستان‭ ‬مرخص‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬توصيه‭ ‬به‭ ‬ايزوله‭ ‬كردن‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬كرديم،‭ ‬رفت‌وآمدهايي‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬كرده‌اند‭. ‬افرد‭ ‬مبتلا‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬توجه‭ ‬كنند‭.‬
حريرچي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬۳۸۵‭ ‬هزار‭ ‬مرگ‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬۸۵‭ ‬هزار‭ ‬موردش‭ ‬زير‭ ‬۵۰‭ ‬سالگي‭ ‬رخ‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬۱۷۷‭ ‬هزار‭ ‬مورد‭ ‬زير‭ ‬۷۰‭ ‬سالگي‭ ‬رخ‭ ‬مي‌دهد‭. ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬۲۲‭ ‬و‭ ‬۴۷‭ ‬درصد‭ ‬مرگ‌هاي‭ ‬ما‭ ‬زودرس‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬اقداماتي‭ ‬كنيم‭. ‬فعلا‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬جلب‭ ‬شده،‭ ‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬۱۱‭ ‬ماهه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۸،‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۹۰۰‭ ‬نفر‭ ‬فوت‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬تصادفات‭ ‬داشتيم‭ ‬و‭ ‬۳۳۰‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۳۱۸‭ ‬نفر‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬تصادفات‭ ‬مصدوم‭ ‬شده‌اند‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭. ‬سه‭ ‬علت‭ ‬مرگ‌ومير‭ ‬ايرانيان،‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬قلبي‭-‬عروقي،‭ ‬سرطان‌ها‭ ‬و‭ ‬ديابت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬عامل‭ ‬ايجاد‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬ما‭ ‬فشار‭ ‬خون‭ ‬بالا،‭ ‬ريسك‌فاكتورهاي‭ ‬غذايي‭ ‬و‭ ‬قند‭ ‬خون‭ ‬بالاست‭. ‬مردم‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬عوامل‭ ‬را‭ ‬كنترل‭ ‬كنند‭. ‬اميدوارم‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬بتوانيم‭ ‬حتما‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬شكست‭ ‬دهيم‭.‬
حريرچي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬فاصله‌گذاري‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬استان‌ها‭ ‬از‭ ‬نقطه‭ ‬اوج‭ ‬خارج‭ ‬شده‌ايم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬همين‭ ‬روال‭ ‬ادامه‭ ‬يابد،‭ ‬در‭ ‬ارديبهشت‭ ‬ماه‭ ‬ميزان‭ ‬شيوع‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌يابد،‭ ‬اما‭ ‬نكته‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روند‭ ‬كاهشي‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كشور‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬صفر‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬رفتن‭ ‬ويروس‭ ‬نيست‭. ‬در‭ ‬كره‭ ‬جنوبي‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬ديروز‭ ‬۹۰‭ ‬مورد‭ ‬جديد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬‭ ‬متاسفانه‭ ‬بايد‭ ‬تا‭ ‬اطلاع‭ ‬ثانوي‭ ‬كه‭ ‬واكسن‭ ‬يا‭ ‬داروي‭ ‬ويروس‭ ‬ايجاد‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬عادت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬استراتژي‌هاي‭ ‬فاصله‌گذاري‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مقدور‭ ‬رعايت‭ ‬كنيم‭. ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬شستن‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬رعايت‭ ‬كنند‭. ‬ارتباطات‭ ‬اجتماعي‭ ‬زياد‭ ‬ما‭ ‬بسيار‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬فعلا‭ ‬بايد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كنترل‭ ‬كنيم‭.‬‭ ‬

کد مطلب: 113249
 
Share/Save/Bookmark