میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۱
 
 
چهارجوابی
از هر چه بگذریم سخن خانه‌های خالی خوش‌تر است
معاون وزارت کشور: امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود...

معاون وزارت کشور: امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود.
به نظر شما چه راهی برای حل مشکل ورود پول‌های کثیف به انتخابات موثرتر است؟
الف) استفاده از روش کارت به کارت
ب) همکاری بانک مرکزی برای تحویل اسکناس‌های تانخورده به کاندیداها
ج) تسویه‌حساب به صورت غیرنقدی
د) هیچ‌کدام به جان ننجون هیچ‌کدام 

نقطه‌چین زیر را پر کنید.
وزیر راه و شهرسازی: در بخش مسکن از ویرانه‌های سیاست‌های دولت ... آواربرداری کردیم.
الف) هوخشتره
ب) هخامنشیان
ج) قاجاریه
د) گذشته 

برادر آخوندی: اگر میانگین مساحت خانه‌ها در ایران را ۱۳۰ متر فرض کنیم و هر مترمربع از خانه‌های خالی را کمتر از ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم قیمت هر واحد مسکونی چیزی در ۴۰۰ میلیون تومان یعنی کمی بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار می‌شود آیا این می‌تواند برای من افتخارآمیز باشد که تعداد خانه خالی را یک میلیون افزایش دادم؟
در عبارت فوق کدام یک از مفاهیم "کلیدی‌تر" است؟
الف) مساحت خانه آقای وزیر بالای چهارصد پانصدمتر است و خیال می‌کند ما هم در عمارت‌های درندشت زندگی می‌کنیم.
ب) آقای وزیر به چیزهای دیگری افتخار می‌کند ولی چون نمی‌خواهد "ریا" بشود درباره‌اش حرف نمی‌زند.
ج) کم کم و کمی از بیشتر باید فاتحه زبان شیرین فارسی را بخوانیم.
د) از هر چه بگذریم سخن خانه‌های خالی خوش‌تر است.

کد مطلب: 98470
 
Share/Save/Bookmark