میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۰
 
 
ما می‌زنیم. نمی‌مالیم
ما می‌زنیم. شوخی هم نداریم. اهل مالیدن هم نیستیم و وقتی جایی درد می‌گیرد می‌رویم فیزیوتراپی و آب‌درمانی و...

ما می‌زنیم. شوخی هم نداریم. اهل مالیدن هم نیستیم و وقتی جایی درد می‌گیرد می‌رویم فیزیوتراپی و آب‌درمانی و درمانش می‌کنیم. مالیدن هم در مرام ما نیست. ما "تک‌مضراب" می‌زنیم. جوری هم می‌زنیم که صدایش فردا در می‌آید.
وزیر بهداشت: تا پایان این دولت دو سال وقت داریم.
ننجون: البته قبل از این هم شش سال وقت داشتید که هیچی به هیچی!
من با همه وجود می‌خواهم مشکل کشور حل شود. کمک کنید تا حداقل مشکلات بیمه‌ای کشور حل شود.
ننجون: همسایه‌ها یاری کنید تا من کشورداری کنم.
بی‌توجهی دولت‌ها و مجالس به حوزه سلامت به معنای بی‌توجهی به سلامت مردم است.
ننجون: البته چیز مهمی نیست.کمی بمالند خوب می‌شوند.
ملتی که گرفتار بیماری باشد و نتواند هزینه‌هایش را تامین کند، ملت خوشبختی نیست.
ننجون: تازه ملت بدبختی هم نیست.
البته در این سال‌ها خیلی ما را اذیت کردند آن هم به صورت هدفمند ...
ننجون: ما هم چند باری به صورت هدفمند بین حرف‌های شما تک‌مضراب زدیم ولی به جان خودمان از عوامل موساد و استکبار جهانی نبودیم.
طرح سلامت درست نقطه مقابل اقدام دشمنان‌مان در خارج و برخی از دوستان ندر داخل بود.
ننجون: دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن که دوست نادان نمالد

کد مطلب: 106698
 
Share/Save/Bookmark