میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


مريم
۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۱۰:۵۹:۴۱
قابل توجه دوستاني كه بدون اطلاعات راجع به هر پديده اي اظهارنظر مي كنند. بازاريابي شبكه اي درايران قانوني و شرعي و اخلاقي هست. اتفاقا بهتر كه عده كثيري وارد اين كار نمي شوند. اين كار كار عظيم و حرفه اي هست و به درد آدماي حرفه اي مي خوره. آدم هايي كه حتي حاضر نيستند براي زندگي خودشون و خانواده قدمي بردارن حتي حاضر نيستند تحقيق كنن از مراجع ذيصلاح و فقط سعي مي كنن براي اين كار بهانه تراشي كنن به درد اين كار نمي خورند. اين كار مال آدماي هدف دار و با انگيزه هست.
sam
۱۳۹۵-۰۲-۲۰ ۱۹:۰۷:۰۸
کیانا like
کیانا
۱۳۹۵-۰۲-۱۷ ۱۱:۴۹:۵۴
لینک مستند التهاب.
http://on-networkers.ir/post/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-2
sam
۱۳۹۵-۰۲-۰۲ ۲۰:۵۴:۲۳
جناب امیر مغز شما از اطلالعات غلط پینه بسته، از فکر نکردن شده خاک.
خوتون رو لطفا با کارگران عزیز مقایسه نکنید!!!!!!!!!
بهتره شما، خوتون اول از همه به این کار نه وقت گذرانی بیخود، که عمر و انرژی خودتون رو اونجا میگذرونید فکر کنید.
امیر
۱۳۹۵-۰۲-۰۱ ۰۰:۴۹:۰۲
سلام . اولا برای اونا که میگن شرعی نیست . نامه خیلی ها از مراجع رو داریم ک میگن حلاله . و همگنین استفتا از سایت رهبری . دوما برای اون دوستی که میگه باید برای پول کارگری کرد عرق ریخت و اگه شمای کارگر که منم قبلا کارگر بودم روزی 8 ساعت کار میکنی و اخر پولتو مبخورن یا میگن نیا سرکار کارت درسته پولش حلاله ولی منه نتورکر از ساعت 6 صبح تا 12 شب عرق ک هیچ .کارگر دستاش پینه داره مغزم پینه بسته . پشت کارگر بزنی خاک بلند میشه من مغزم خاکیه . لطفا از نتورک وقتی نظر بدید که اطلاعات دارید . و سند و مدرک . برای شرعش مدرک داریم محکم .یا علی
مهدیانو
۱۳۹۵-۰۱-۳۰ ۱۴:۵۴:۵۵
سلام خدمت دوستان و خوشتیپ

من 3 ماهی هست ک توی شرکت هستم
و میخوام روراست بهتون بگم ک چخبره اوضاع

خب از ماه اول ک عضو شرکت میشین میخوام شروع کنم و با هم به جلو بریم.وشما ضرر کارو ب من بگین.شاید از این کار انصراف دادم

ماه اول:مثلا خرید150000 در روزهای اول و فروش آن بعد 10روز خرید دوم در همان ماه 120000 و فروش آن در روزهای باقیمانده

الان آیا شما تا اینجا ضرری مشاهده کردید؟!!!
پورسانت 33000تومانی بعلاوه سودفروش خودتون ک حدودا اگ 30تا جنس 10هزاری خریده باشین و روی هرکدوم دوهزار سود کرده باشین میشه 60هزار
60+33=93
270خرید و 93هزار سود
حالا فرض کنید شرکت پول شما رو ورداره فرار کنه!!!!
120هزاااااار تومان پول شما رو ورداشته.واقعا سرافکنده میشین پیش بقیه!!!!براتون متاسفم که 120هزاااار تومان از دست دادید.

ماه دوم:خریدها در همین حدود ولی تعداد دفعات خرید بالاتر و سود و پورسانت بالاتر
باز هم اگ شرکت پولتونو بدزده و بره خارج کشور.120هزار از پولتونو میدزده.خخخخ
چن فقط میتونه یک بار از خریدتونو بدزده
و شما بار بعد خرید نزنید

تازه اصلا زیرمجموعتونو حساب نمیکنما.ک فقط یک درصد از سود اونا بهت میرسه. ن 50!!!!!درصد

و ماهای 9 یا 10 ک شما مثلا خرید 2ملیونی میزنی
اون موقع دیگ به شما دوملیون خودش از زیر مجموعه یا خردای قبلی بهتون رسیده
و باز هم شرکت دوملیون شما رو بدزده شما چیزی از دست ندادین!!!!!!!!!
بعدشم شرکتی ک مجوز داره و داره بصورت نقد خرید و فروش میکنه ن ورشکسته میشه ن فراری
این افکار پوچ رو از ذهن منحرفتون دور کنید


(((تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟))))
این مطلبو خودتم فهمیدی چیه ک در متن بالا گنجاندی؟منظورت چیه؟!!!!!!
به شرکت چه مربوط ک بیاد با گلدکویست رقابت کنه و اونو از بین ببره
این کار شرکت بازاریابیع یا کار پلیس؟
داره مالیات میده ب کشور و جنس ایرانی رو خرید و فروش میکنه
یکی از شرکتها مثلا بادران 6کارخانه داره و مردمو برده سرکار و شرکتهای بیز و غیره همینطور
شما مثل کشاورزانی هستید ک با ورود تراکتور مخالف بودید
حتما باید بیل به دست باشید
برا همینه ک پول و ثروت دست یه مشت ادم محدوده
یکم ذهنتان را خلاقتر کنید و بازتر
۱۳۹۵-۰۱-۲۷ ۲۰:۲۱:۳۷
سلام و عرض ادب

دوستانی که در مورد غیر قانونی بودن این شرکتها پافشاری میکنن و موزه میگیرن

آیا اطلاعاتتون در مورد بازاریابی شبکه ب اندازه کافی هست؟؟؟؟
آیا شما طرز کار بازار یابی شبکه ای را با شرکتای هرمی صابق در یک مسیر میدونید
؟؟؟؟

sam
۱۳۹۵-۰۱-۲۷ ۰۹:۰۴:۵۸
اینم لینکی که برنامه اش

http://antinetwork.blog.ir/1395/01/24/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%872-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
sam
۱۳۹۵-۰۱-۲۷ ۰۹:۰۲:۰۰
مستند شرکت های هرمی ( نتورک مارکتنینگ) با نام التهاب از شبکه دو پخش شد.

ببینم دیگه کجا میخواید جار بزنید، کار عالیه، مجوز داره، نبض تپنده کشور و هزارتا دروغا شاخ دار که فقط بارای خودتون خوبه.

جالب اینه یکی تو این مستند گفت، فقط آدمای ساده به این کار وارد میشن!!!!!!!
آینده
۱۳۹۵-۰۱-۲۵ ۰۵:۲۸:۳۲
عزیزان من
دارم میرم سرکار
کاری که همه میرن
کارگری!
این کار بهم پیشنهاد شده و خیلی هم ازش تعریف شده
من قبل این که بخوام وارد این کارشم اومدم تحقیق
همه در اشتباهیم
پولی که با عرق ریختن بدست نیاد به آسونی هم از دست میره
اگه اینجا مینویسن که نرین بده
حتما یه اتفاقایی افتاده
اینکه میگن اگه بد بود مجوز نمیگرفتن الکیه
بعضی اوقات اونقد کله گنده ها پشت پرده اند که اصلا نمیشه جلوشون رو گرفت
من با اطلاعاتی که بدست آوردم متوجه شدم که
اینجا زمانی خوبه که تو همه ی فکرت،ذهنت،زندگیت،خوابت،خوراکت
بشه نتورک تا بتونی به پول برسی این یعنی از زندگی کردن عقب افتنادن یعنی همش تو فکر پول درآوردن
تو هیچوقت نباید پلای پشتت رو خراب کنی
اگه تصمیم داری انجامش بدی راه بازه
اما زندگیتو ،کارتو،فکرتو از دست نده و ولش نکن
که البته
با وارد شدن تواین شرکت ها
مغذت رو میشورن و تو اینارو از دست میدی و ولشون میکنی
تو دوست من باید برای آینده خودت تصمیم بگیری
تصمیم درست
تصمیمی که به همه چیزش فکر کرده باشی حتی شکستش
تو این شرکت ها درسته انرژی مثبت میدن اما برا پوشوندن واقعیته
همیشه همه چیز اونطور که میخوایم نخواد بود
اگه اینطور باشه
ما هیچوقت زمین نمیخوریم و بزرگ و عاقل نمیشیم
در پناح خدا باشید
سید عباس حسینی
۱۳۹۵-۰۱-۱۹ ۲۱:۳۵:۱۳
با تشکر از کلام آقا محمد برای عفت کلامشون.ولی بهتره یه ذره واقع بینانه نگاه کنیم.جایی که عقل یه حکمی رو میده نباید پای احساسات وسط کشیده بشه.شما باید این ادبیات زیباتون رو تو جای دیگه خرج کنید نه یه مبحثی که ممکنه با هر کلمه حرف زدنتون،حق الناس به گردنتون بیارید.اینکه خدا زیباس و نتورک زیباست،اصلااااااااااااااااا دلیل منطقی برای توجیه اینکه این بازار شبکه ای حلاله یا حرام نیس.من هم تازه دارم با این شرکت ها آشنا میشم ولی تا اینجا که اومدم،دیدم واقعا یه بیزینس خوبی نیست و ادم باید احتیاط کنه. یه مشکلی هم که هست اینه که متاسفانه وزارت صنعت،معدن تجارت مجوز کار این شرکت هارو داده. دوم:یه منبع معتبری هم نیس ک ادم بتونه استناد کنه به حلال یا حرام بودن این جور شرکت ها.سوم:منبع معتبر برای تضمین کردن این شرکن ها و مقبولیت اونها نیس.متاسفانه شرایط خیلی بده.اگه جامعه ما اسلامیه،چرا پس به چیزی ک واقعا اشتباهه مجوز داده میشه و از طرف دیگه اون رو حرام اعلام میکنن. تجربه شخصی خودم رو بگم.تا اینجا که اومدم با اکثر کارکنان این شرکت صحبت کردم.متاسفانه تجربه چندانی ندارن و ادم به خاطر همین میترسه.ممکنه تو طولانی مدت شرایط تغییر کنه و اون همه افرادی که هستن،با ضرر شدید مالی روبرو بشن. به هر حال نظر من این بود.ممنون از شما.یاعلی
a
۱۳۹۵-۰۱-۱۹ ۱۴:۳۷:۰۵
واقعا متاسفم برای این افکار. دوستان خیلی عقبین خیلی
محسن
۱۳۹۵-۰۱-۱۹ ۰۰:۰۱:۴۸
دوستای گل من من چند ماه وارد این کار شدم و الان دارم حقوق 2 میلیون میگیرم واقعا عالیه تماس بگیرید نتیجه میگیرین عالی مشاوره و آموزش رایگان داره شمارشو میزارم بردارید کمک بزرگی بهتون میکنه
sam
۱۳۹۵-۰۱-۱۸ ۰۸:۴۴:۰۹
فرشاد like
فرشاد
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۶:۴۶:۲۶
آغا یا خانم s.rah
میرسه روزی که خودت میای اینجا یا جای دیگه مطلب دوستانی که بر خلاف این شرکتهای بازاریابی شبکه ای (هرمی ) حرف میزنند رو لایک میکنی و خودت هم چندتا مطلب صد این شرکت ها مینویسی .زیاد طول نمیکشه عزیزم که با سر افکندگی پیش خانواده و دوستات برمیگردی ولی غرورت باعث میشه که بگی خودم نخواستم ادامه بدم در حالی که فقط خودت میدونی چه خاکی سر خودت کردی ....