میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۲
 
 
از لندن تا الاحوازیه
استعمار کهنه انگلیس درطول تاریخ خاورمیانه همواره منافع خود را در تضعیف دولت های این منطقه تعریف کرده است...
استعمار کهنه انگلیس درطول تاریخ خاورمیانه همواره منافع خود را در تضعیف دولت های این منطقه تعریف کرده است. وبا اختلاف افکنی درموضوعات قومی نژادی،مذهبی ،مرزی وژئوپلیتیکی،....دولت های مسلمان منطقه را تحت فشارهای سیاسی قرار داده است .در ایران نیز از دوره قاجار تا پهلوی نیز این دولت استعمارگر با نفوذ در لایههای اجتماعی قومی و قبیله‌ای و مذهبی با اختلاف افکنی بین نژادهای مختلف درایران بالاخص مناطق مرزی نظیر کردستان ،آذربایجان ،سیستان وبلوچستان وخوزستان ...بدنبال اختلاف افکنی جهت فشار بر دولت مرکزی ایران بوده است.
بدعت آفرینی و ساختن جریانات مخالف و اپوزوسیون حکومت از تخصص‌های این استعمار کهنه محسوب می‌شود و انگلیسی‌ها چه در دوران قاجار و پهلوی و در دوران پس از انقلاب اسلامی با حمایت از جریانات منحرف و اپوزسیون، همواره از این گروه‌ها برای فشار بر حکومت استفاده کردند در بعد دینی بهائیت،حجتیه، وهابیت ... و در بعد نژادی پان بلوچیسم ، پان ترکیسم، پان عربیسم ،پان کردیسم ....جریاناتی بودند که انگلیسی ها با حمایت از این جریان‌ها، آنان را علیه حکومت مرکزی جمهوری اسلامی تحریک و با وعده‌های تجزیه طلبی همواره مشکلات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند.
الاحوازیه نیز یکی ازاین جریانات منحرف نژادپرستی در خوزستان است که با سوار شدن بر احساسات مردم عرب خوزستان بدنبال تجزیه طلبی و جدائی خواهی از ایران هستند گروهی که با حمایت استعمار کهنه انگلیس در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی در لندن اعلام موجودیت کرد و در دهه‌های بعد با برنامه‌ریزی ازسوی سرکردگان این گروه نحله ،بدنبال سوار شدن بر جریان‌های موجود در استان خوزستان بوده وبا مطرح کردن سیاه نمائی مشکلات اجتماعی .فرهنگی این استان، خواستار جدائی خواهی وتجزیه طلبی از ایران بوده اند .اغتشاش و برهم زدن امنیت استان ،بزرگ نمائی مشکلات آب وهوای استان خوزستان بین مردم ،اختلاف افکنی بین مردم فارس وعرب استان، همدستی با جریان‌های سلفی ووهابی در منطقه و اختلاف بین شیعه و سنی، ازاهداف عملیاتی این گروه منحرف بوده است، که در هدف راهبردی، تجزیه کردن استان خوزستان واستقلال آن با نام عربستان بزرگ می‌باشد،که عمدتا از سوی برخی از کشورهای عربی خلیج فارس در حمایت مالی وتسلیحاتی از این گروه پشتیبانی نیز می گردد تا درزمان وقوع بحران هائی نظیر کمبود آب مشکلات محیط زیستی ومعیشتی ،برجریان احساسات مردم خوزستان سوار شده ودست به اقدامات مسلحانه و ضد امنیتی در استان بزنند.
علی رغم این اقدامات مذبوحانه از سوی این گروه و علیه استان شهید پرور خوزستان ،هوشیاری مردم عرب ایرانی استان خوزستان و حضور پرشور آنان علیه مواضع این گروه تجزیه طلب همواره نقشه‌های شوم آنان را عقیم ساخته است، با این حال مسئولین دولتی نیز باید با حل مشکلات معیشتی و زیربنائی نظیر آب وهوا ومحیط زیست استان، فضا را برای جولان دادن این گروه تجزیه طلب تنگ بنمایند.

نویسنده: رضا مهرعطا
کد مطلب: 118938
 
Share/Save/Bookmark