میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰
 
 
محکم و استوار به باد فنا می‌رویم
خبر خوش رییس جمهور معمولا در چه روزی اعلام می شود؟

خبر خوش رییس جمهور معمولا در چه روزی اعلام می شود؟
الف) شنبه
ب) یک شنبه
ج) شنبه هفته بعد
د) هیچ شنبه
مردم هم استرس گرانی دارند و هم امکان تغذیه مناسب ندارند و حالا هم آلودگی هوا تشدید شده و در کنارش هم کرونا هست.
عبارت فوق از کیست؟
الف) رییس جمهور موریتانی
ب) وزیر رفاه بورکینافاسو
ج) رهبر کنگو
د) رییس شورای شهر تهران
رییس کل بانک مرکزی: مردم عزیز نیز اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی محکم و استوار، سیاست‌های پولی و ارزی ثبات بخش خود را پیش خواهد برد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) بدبخت شدیم و رفت
ب) به خاک سیاه نشستیم و رفت.
ج) خاک بر سر ما شد و رفت
د)نمردیم و معنای "محکم و استوار" را هم فهمیدیم

کد مطلب: 115814
 
Share/Save/Bookmark