میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی ورزش خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۵
 
 
پرسپولیس «دروازه‌بان خراب کن‌تیر» است
پرسپولیس «دروازه‌بان خراب کن‌تیر» است
 

این معمارزاده ای که می بینید حالا بدون تیم مانده اولش این معمارزاده نبود که! اولش آن معمارزاده بود، کدام معمارزاده؟ همان معمارزاده که یک فصل خوب را در فولاد خوزستان پشت سر گذاشته بود و با ارج و قرب فراوان برگشته بود پرسپولیس. حالا کاری به جزئیاتش نداریم.
آن معمارزاده که برگشت به پرسپولیس تبدیل شد به این معمارزاده که معرف حضور همه هست. پشت سر گذاشتن یک فصل کابوس وار برای هر فوتبالیستی سخت است و راستش را بخواهید کار هر کسی نیست دوباره سرپا بایستد بعد از آن توپ باران شدن های پی در پی، اینست که لازم می نماید تعدادی اهل مرام و معرفت پیدا شوند و به این دروازه بان فرصت دوباره بدهند. دستش را بگیرند و بازش گردانند روی خط، درست طاق دروازه؛ سقف بالای سر گلر جماعت تا این حد کوتاه است!
به گزارش ایپنا، پرسپولیس این فصل فعلا فقط شهاب گردان را خریده و حتی اگر قرار بر جذب گلر دیگری باشد که قطعا باید باشد، دوستان می روند دنبال یک جانشین، پس به نوعی می توان گفت گردان سرمایه اصلی و اولویت دار پرسپولیس برای حراست از دروازه است.
گردان داستان ما دو بازی تدارکاتی بد را پشت سر گذاشته است تا به این جا. دو تا دو گل خورده یکی از یکی بدتر و اینست که هنوز چیزی نشده، اسمش را می بینیم در ویترین رسانه ها به عنوان مقصر دو باخت پرسپولیس.
فکر می کنید معمارزاده از اولش این معمارزاده بود؟ نه جانم، معمارزاده هم همین جوری به تباهی کشیده شد. بس که گل بد خورد و برخورد درست نشد با قضیه، فشارهای روانی خرد کرد بچه مردم را. چه کار داریم سطح دروازه بانی اش بالا بود یا پایین؟ دروازه بان پرسپولیس بود به هر ترتیب اما هی بد گل خورد و هی خوب برخورد نشد با قضیه تا به زانو درآمد معمار دروازه پرسپولیس و دروازه خراب شد پرسپولیس!
بله، معمارزاده هم از همین جاها شروع کرد. این گرداب دروازه بان خراب کنی چه جوری سر از پرسپولیس در آورده؟ به هوش باشند سران سرخ! نکند این گرداب، گردان را هم به کام خود بکشد؟ سردار بی گردان کار سختی خواهد داشت در فصل پیش رو حتی با فرگوسن مصر!
گردان را همین حالاها دریابید. این را به سرمربی هنوز ثبت نکرده یادآور شوید که پرسپولیس «دروازه بان خراب کن تیر» است، بلکه سوادش را داشته باشد و بتواند قضیه را «مدیریت روانی» کند. بشتابید برای کور کردن این گرداب که با این اوصاف دیگر دروازه بانی برای فوتبال ما نخواهد ماند اگر قرار باشد پرسپولیس همه را جذب کند و ....

کد مطلب: 75269
 
Share/Save/Bookmark