میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۵۸
 
 
منع حجاب در کشوري مسلمان!
قرقيزستان کشوري است در آسياي ميانه که شايد کمتر اخباري از اين کشور به گوش ما رسيده باشد. کشوري کوهستاني...
منع حجاب در کشوري مسلمان!
 

قرقيزستان کشوري است در آسياي ميانه که شايد کمتر اخباري از اين کشور به گوش ما رسيده باشد. کشوري کوهستاني با جمعيتي ۵.۵ ميليوني که اکثريت جمعيت آنان را مسلمانان تشکيل مي‌دهند.
حکومت قرقيزستان به شکل جمهوري و متشکل از يک مجلس است که در بر گيرنده يک شوراي عالي است. قوه مجريه نيز شامل يک رئيس دولت و نخست‌وزير و کابينه مي‌شود. قوه قضائيه مرکب از شوراي عالي، دادگاه قانون اساسي، ديوان عالي قضايي و دادگاه‌هاي محلي است.
نوع حکومت قرقيزستان با توجه به شکل جمهوري بودن آن بدان معناست که تصميمات اين کشور با نظر نماينده اکثريت مردم يعني رئيس‌جمهور اجرايي مي‌شوند و با توجه به اينکه ۸۰ درصد اين کشور را مسلمانان تشکيل مي‌دهند بالطبع قوانين داخلي و آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين کشور نبايد مخالفتي با قوانين اسلامي داشته باشد.
اين در حاليست که به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، مديران مدارس قرقيزستان در اولين روز شروع مدارس (اول سپتامبر) اجازه ورود دانش‌آموزان محجبه قرقيز را به مدارس اين کشور ندادند. اين مديران، دانش‌آموزان را وادار کردند تا بين حجاب و مدرسه يکي را انتخاب کنند.
مدير يکي از اين مدارس افراد با حجاب را افرادي افراطي خوانده و تمام کارمندان مدارس به دختران محجبه توصيه کردند که اگر مي‌خواهند با حجاب به مدارس بروند بهتر است مدارس ديني را انتخاب کنند، اين اعمال از سوي مديران مدارس در حالي صورت مي‌گيرد که بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسي قرقيزستان «تحصيلات عمومي تا دوره متوسطه اجباري و رايگان است» و در نتيجه آموزش و پرورش قرقيزستان موظف است شرايطي را فراهم آورد تا تمام مردم قرقيزستان امکان تحصيل رايگان را داشته باشند.
به وقوع پيوستن اين چنين اتفاقاتي در کشوري که ۸۰ درصد آن را مسلمانان تشکيل مي‌دهند از دو حال خارج نيست، يا اينکه هجمه فرهنگي غرب عليه مسلمانان اين کشور به حدي است که افراد تحصيلکرده اين کشور را تحت تاثير قرار داده و آنان با توجه به تعليمات غربي اين چنين رفتارهاي ضد ديني و ضد اسلامي را از خود بروز مي‌دهند و يا اينکه اين اتفاقات به صورت سيستماتيک از سوي اقليتي از مسئولان اين کشور به وقوع مي‌پيوندد که به دنبال غربي کردن کشور قرقيزستان هستند.
با توجه به اينکه بعد از اين اتفاق در اين کشور اسلامي جامعه شهروندي قرقيزستان اعلام کرد: «اگر در مدت ۲ هفته وزير آموزش و پرورش و علوم قرقيزستان از دانش‌آموزان محجبه عذرخواهي نکند و اجراي قطعنامه وزارت درباره اجازه پوشيدن حجاب را پيگيري نکند آنان در تاريخ ۲۲ سپتامبر تظاهرات برگزار مي‌کنند.» در نتيجه حالت دوم محتمل‌تر خواهد بود. يعني در دولت قرقيزستان عناصري هستند که بدون در نظر گرفتن پيشينه ديني، تاريخي و فرهنگي مردم قرقيزستان اهداف جوامع غربي را در اين کشور دنبال مي‌کنند.

کد مطلب: 76916
 
Share/Save/Bookmark