میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۴
 
 
چه شد كه نشد؟
امروز ۲۵ ژانويه برابر با پنجمين سالگرد اوج گيري قيام ملت مصر عليه سه دهه حاكميت حسني مبارك است. ۵ سال پيش...

امروز ۲۵ ژانويه برابر با پنجمين سالگرد اوج گيري قيام ملت مصر عليه سه دهه حاكميت حسني مبارك است. ۵ سال پيش مردم مصر قيامي ميليوني را آغاز كردند كه در نهايت پس از ۱۸ روز نيز به سرنگوني مبارك انجاميد. حركتي ملي كه زمينه ساز حركت‌هاي مردمي در ساير كشورهاي عربي از جمله ليبي، يمن، بحرين و عربستان گرديد. اكنون در حالي ۵ سال از آن روزگار مي‌گذرد كه روند تحولات داخلي و موقعيت جهاني مصر نشان مي‌دهد كه اهداف آن قيام محقق نگرديده است چنانكه از يك سو آن نظام مردمي كه مطالبه قيام بود ايجاد نگرديده و از سوي ديگر فضاي بحراني و ناآرامي‌ همچنان در اين كشور ادامه دارد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا مردم مصر نتوانستند آن قيام را حفظ و در نهايت شرايط كشورشان به سمتي پيش رفت كه امروز شاهدش هستيم؟
مهمترين مسئله در اين عرصه را بايد در اشتباه رفتاري جامعه مصر دانست. آنچه زمينه سازبه نتيجه رسيدن روند بيداري اسلامي است تكيه بر سه اصل مبارزه با استبداد داخلي، استعمار خارجي و تلاش براي اجراي شريعت اسلامي در تمام اركان جامعه است. اصولي كه مردم مصر در دوران قيام بر آن تاكيد داشتند اما مسئله از آنجا آغاز شد كه مردم در حوزه استعمار خارجي راه به بيراهه رفته و به مقابله با دخالت‌هاي غربي و عربي نپرداختند و در عين حال نيز براي اجراي شريعت اسلامي در جامعه به جاي رويكرد به الگوهاي ناب به سمت اخواني پيش رفتند كه ظاهري از اسلام سياسي را در خود داشت. در اين ميان كشورهاي غربي نيز كه به دنبال مقابله با بيداري اسلامي بودند به برجسته‌سازي اخوان‌المسلمين به عنوان الگوي سياسي براي مردم مصر پرداختند در حالي كه اخوان در عمل رويكردي پاندولي و به دور از اصول اسلام سياسي داشت كه نتيجه آن نيز وابستگي مرسي رئيس جمهور اخواني مصر به آمريكا، عربستان و صهيونيست‌ها بود در حالي كه در نهايت آنان به مرسي خيانت كردند و سرنگوني آن را در كودتاي نظاميان رقم زدند. در حالي كه نزديك به دو سال از سرنگوني مرسي مي‌گذرد، دولت به رياست جمهوري السيسي در چارچوب حذف حركت‌هاي انقلابي گام بر مي‌دارد در حالي كه چندپارگي سياسي در كشور و نيز تشديد تحركات گروه‌هاي تروريستي فضاي بحراني را بر مصر حاكم ساخته است. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه آينده‌اي سراسر ابهام پيش روي مردم مصر قرار دارد مگر آنكه بارديگر ملت مصر روي نوار وحدت قرار گرفته و با بهره گيري از تجربيات گذشته براي انقلابي سراسري در قالب بيداري اسلامي كه در سال ۲۰۱۱ به دنبال آن بودند گام بردارند.

کد مطلب: 94952
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark