میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۸
 
 
در مردادماه ۹۷؛
مسکن در تهران ۳/۶ درصد گران شد

جدیدترین آمار رسمی حاکی از آن است که در مرداد امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه پیش از آن حدود ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مطابق آمار رسمی در ۳۱ روز مردادماه امسال مجموعا ۱۱ هزار و ۱۵۴ فقره مبایعه‌نامه در مناطق ۲۲ گانه پایتخت ثبت شده که در مقایسه با ماه پیش از آن (تیر ۹۷) با ۱۱۷۵۸ فقره ۵.۱ درصد کاهش یافته است.
طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، مرداد ۹۷ قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر مقایسه قیمت هر مترمربع آپارتمان در مردادماه امسال با قیمت فروردین ۹۷ حکایت از افزایش یک میلیون و ۸۴۶ هزار تومان دارد. بر این اساس در پنجمین ماه سال قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه یک با رشد حدود ۸۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه پیش از آن به ۱۵ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان افزایش یافته است.
در منطقه ۲ نیز افزایش قیمت حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده؛ در این منطقه متوسط قیمت از ۱۱ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۹ هزار تومان افزایش یافته است. در منطقه ۳ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان ۱۳ میلیون و ۹۸ تومان، در منطقه ۴ بالغ بر ۷ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان (افزایش ۷.۱ درصدی)، در منطقه ۵ بالغ بر ۹ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان، در منطقه ۶ بالغ بر ۹ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان و در منطقه ۷ نیز قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مردادماه امسال ۶ میلیون و ۶۷۷ هزار تومان بوده است.
قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۸ به ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان، در منطقه ۹ به ۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان، در منطقه ۱۰ به ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، در منطقه ۱۲ به ۳ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان، در منطقه ۱۳ به ۶ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان، در منطقه ۱۴ به ۵ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و در منطقه ۱۵ به ۳ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین در منطقه ۱۶ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۳ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان تیرماه به ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان در مردادماه ۹۷ افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه‌های این منطقه نیز از ۲۳۷ فقره به ۱۹۴ فقره کاهش یافته است.
در منطقه ۱۷ قیمت متوسط با رشد ۳.۲ درصدی به ۳ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان افزایش یافته است. کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به منطقه ۱۸ است؛ در این منطقه قیمت‌ها با رشد ۲ درصدی به ۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۱۹ و ۲۰ نیز به ترتیب با رشد ۲.۸ و ۸.۷ درصدی به ۳ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان و ۳ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان افزایش یافته است. در منطقه ۲۱ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۵.۴ میلیون تومان به ۵.۸ میلیون تومان و در منطقه ۲۲ نیز از ۶ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان به ۶ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان افزایش یافته است.
در مجموع متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران طی مردادماه امسال در مقایسه با ماه پیش از آن (تیر ۹۷) بالغ بر ۶.۳ درصد افزایش یافته است. تسنیم

کد مطلب: 105825
 
Share/Save/Bookmark