میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۲
 
 
بازهم تروريسم خوب و بد
در حالي جهان بايد معطوف به جنايات رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين و تجاوزگري سعودي در يمن مي‌بود كه فرانسه ناگهان...

در حالي جهان بايد معطوف به جنايات رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين و تجاوزگري سعودي در يمن مي‌بود كه فرانسه ناگهان به محور خبرهاي جهاني مبدل شد. انتشار خبر آنچه حمله تروريستي در پاريس ناميده شد با صدها كشته و زخمي زمينه ساز معطوف شدن افكار عمومي به اروپا گرديد بويژه اينكه كشورهاي غربي در چارچوب اهداف خود به دنبال ماهي‌گيري از وضعيت پاريس بودند و با شاخ و برگ دادن به اين حادثه تلاش نمودند تا افكار عمومي را همچنان در شوك آن نگاه دارند. رفتاري كه ديري نپاييد و دليل آن آشكار گرديد كه همانا اجراي گزينه نظامي عليه سوريه و مقابله روسيه و مقاومت براي حمايت از تروريسم بوده است.
نكته مهم در رفتار رسانه‌اي غربي‌ها آن بوده كه با برجسته‌سازي واژه تروريسم و مظلوم نمايي گسترده سعي كردند تا افكار عمومي را به خود همراه سازند. واژه تروريسم در حالي به محور سخنان سران غرب مبدل گرديده كه در رفتار عملي آنان نكته‌اي قابل توجه مشاهده مي‌شود كه يادآور همان جمله معروف تروريسم خوب و بد است.
پس از حادثه تروريستي پاريس، تمام جهانيان بويژه كشورهاي اسلامي اين جنايت را محكوم و با بازماندگان قربانيان ابراز همدردي كردند.
نكته قابل توجه آن است كه همزمان و پس از اين حادثه در بسياري از كشورهاي غربي شاهد اقدامات خصمانه و تروريستي عليه مسلمانان بوده‌ايم. در فرانسه بر روي ديوارها شعارهاي ضداسلامي در ابعاد گسترده نوشته مي‌شود، فضاي امنيتي شديدي عليه مسلمانان ايجاد شده بگونه‌اي كه گزارش‌ها از حملات متعدد به مسلمانان حكايت دارد، در اردوگاه‌هاي پناه‌جويان در فرانسه و بسياري از كشورهاي اروپايي حملات متعددي به آنان صورت گرفته است، در فرانسه و اسپانيا و كانادا به مساجد يورش برده‌اند و آنها را مورد هتك حرمت قرار داده‌اند و دهها اقدام ديگر عليه مسلمانان كه در جوامع غربي اين روزها روي داده است. البته بايد جنايات تروريست‌ها در كشورهاي اسلامي و قتل عام صدها مسلمان و سكوت محافل رسانه‌اي و سياسي غرب را نيز به آن افزود.
حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه چگونه است كه حادثه پاريس، اقدامي تروريستي عنوان و كشورهاي غربي از هيچ اقدامي در قبال آن فروگذار نيستند در حالي كه در همين جوامع اروپايي عليه مسلمانان شديدترين و خشن‌ترين رفتارها كه همان رفتارهاي تروريستي است صورت مي‌گيرد و سران غرب و نهادهاي بين المللي در قبال آنها هيچ موضعي نمي‌گيرند.
اين گونه رفتارها نشان مي‌دهد كه سران غرب همچنان در چارچوب تروريسم خوب و بد قرار دارند چنانكه اقدامات تروريستي عليه آنها صورت گيرد تروريسم بد و اگر عليه مسلمانان باشد تروريسم خوب است.

کد مطلب: 94385
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark