میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۳۹
 
 
پاسخگوی مطالبه گری بودن
زمانی که مردم یک مطالبه به حق دارند باید مسئول و مسئولین مربوطه در زمینه این مطالبهگری پاسخگو باشند و درباره آن شفاف سازی کنند..
زمانی که مردم یک مطالبه به حق دارند باید مسئول و مسئولین مربوطه در زمینه این مطالبهگری پاسخگو باشند و درباره آن شفاف سازی کنند.
متأسفانه در ایران مسئولین پس از وقوع یک اتفاق و یک مطالبه که تبدیل به یک آشوب و اغتشاش میشود و عوامل نفوذی و فرصت طلب نیز مترصد آن هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند،وارد ماجرا شده و سعی میکنند مسئله را زمانی که بغرنج شده حل کنند.
در واقع عملکردی مدیریتی مسئولین نوش دارو پس از مرگ سهراب است که باعث میشود ابعاد یک خواسته،مطالبه و اعتراض ساده و به حق تبدیل به مسائل سیاسی و امنیتی شود.
همه این کارها و اقداماتی که اکنون برای خارج کردن استان خوزستان از بحران کموبد آب در حال انجام است،میتوانست پیش از آن که اعتراضات تبدیل به اشوب و اغاشاش شود انجام گردد و باعث نشود تا مردم نیز در شرایط دشوار و طاقت فرسا در فصل گرمای جنوب قرار گیرند.
جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که هر اعتراضی در کشور با سوء استفاده دشمنان همراه میشود تا از چنین شرایطی برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرد.
تاکنون هر گونه اعتراضی که از سوی برخی از مردم در کشور صورت گرفته با ورود عوامل ضد انقلاب که از حمایتهای آمریکا، رژیم اسرائیل و رژیمهایی چون آل سعود برخوردارند به انحراف کشیده شده و علاوه بر آن که مانعی برای رسیدن مردم معترض به حق خود گشته، باعث فتنه و اشوب همراه با ویران کردن اموال عمومی شده است که در هر دو صورت زیانهای زیادی را وارد ساخته است.
چنین شرایط و وضعیتی را شاید نتوان در جایی از دنیا یافت که کوچکترین مسئله در ایران با دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم دشمنان و عوامل آنها تبدیل به یک مسئله بغرنج میشود.
میتوان به نمونههایی از اتفاقاتی که در دیگر کشورها میافتد اشاره کرد، حتی وقوع سیل و زلزله در ایران با شانتاژهای گسترده از سوی رسانههای معانعد همراه میشود تا به نارضایتیها دامن بزند و آن را تبدیل به بحران کند اما همین سیل و زلزله در دیگر کشورها به ویژه اروپایی با کم توجهی روبرو میشود در حالی که کشوری مانند آلمان که پیشرفته است، وقوع سیل و آن تعداد کشته و ویرانی غیر قابل باور و تحمل است.
روشن است که دستگاههای رسانهای غربی که همه آنها نام اشنا هستند سعی میکنند تا بزرگنماییهایی که در قبال ایران انجام میدهند به فریب افکار عمومی داخلی و حتی خارجی بپردازند.
در ماجرای اعتراضات به حق مردم استان خوزستان به خاطر کمبود آب آشامیدنی رسانههای معاند سعی کردند تا با دروغهای بزرگ و فریبنده با استفاده از انتشار اخبار جعلی و با بهره بردن از روایت اول مردم را تحت تأثیر دروغهای خود قرار دهند و آنها را نسبت به اتفاقاتی که نیفتاده به باور برسانند.
کشته سازیها از سوی رسانههای معاند و عوامل نفوذی یکی از ترفندهایی است که چند سالی است در جریان اغتشاشاتی که در ایران با برنامه ریزی شکل میگیرد پیگیری میشود و در بیشتر مواقع نیز همین کشته سازی ها باعث تحریک احساسات افکار عمومی شده است.
در جریان فتنه ۸۸ و دیگر فتنههایی که در ایران رخ داد نمونههای زیادی از کشته سازیها وجود دارد که حتی با برنامه ریزی از پیش آماده شده گروههای مسلح تروریستی ضد انقلاب در داخل کشور در جریان اعتراضات، افراد و شهروندانی را در داخل کشور هدف قرار داده و آن به جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند.
حتی در برخی مواقع کشته سازیهای دروغین در فضای مجازی و رسانههای معاند شکل میگرفت در حالی که فردی که مدعی کشته شدن آن بودند زنده بود و حتی در خارج به سر میبرد.
در اعتراضات خوزستان نیز دشمنان و ضد انقلاب از این ترفند بار دیگر بهره بردند و به دروغ اعلام کردند که ۴ نفر در جریان اعتراضات مردمی از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدهاند در حالیکه تنها یک نفر در این اغتشاشات جان باخته که او نیز از سوی عوامل ضد انقلاب هدف قرار گرفته است.
روشن است که در چنین شرایطی نقش رسانهها بسیار پر رنگ است به ویژه رسانههای داخلی تا بتوانند از فشاری که با طرح چنین دروغهایی به کشور وارد میشوند بکاهند. حتی اگر رسانهها پیش از آغاز اعتراضات مردم خوزستان یا هر جای دیگری از کشور به سراغ مشکلات آنها میرفتند و صدا مردم را به روشنی به گوش مسئولین میرساندند که باعث واکنش مثبت مسئولین برای حل مشکل میشد، دیگر اعتراضی صورت نمیگرفت تا به اغتشاش کشیده شود.

نویسنده: محمد صفری
کد مطلب: 118911
 
Share/Save/Bookmark