میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
محبیان:
مدل حکمرانی رهبری روشن است؛ همواره نقد را آزاد و توهین را نادرست خوانده‌اند

امیرمحبیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره عدم توهین به مقامات کشور با بیان اینکه، " مدل حکمرانی رهبری روشن است"، گفت:هر نقدی باید در چارچوب اخلاق و ادب اجتماعی و قانون صورت گیرد. امیر محبیان کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه با اشاره به بیاتات مقام معظم رهبری و در پاسخ به سوالی درباره قوائد اخلاقی در چارچوب کلی حکمرانی مقام معظم رهبری، گفت: مدل حکمرانی رهبری روشن است؛ امنیت کشور برای ایشان اولویت دارد زیرا اساساً هر اتفاق مثبتی فقط در بستر جامعه امن رخ می‌دهد.مهمترین وظیفه ابتدایی حکومت‌ها هم حفظ امنیت است. وی گفت: حال تصور کنید دولتی ولو مورد انتقاد، بجای نقد و اصلاح هدف حملاتی قرار گیرد که ساقط شود؛ در شرایط فعلی؛ زندگی مردم با اثرات منفی تر ناشی از بی دولتی مواجه خواهد شد؛ روشن است که در این شرایط رهبری مداخله می کنند. پیش از این هم در شرایطی مشابه رهبری بر ادامه فعالیت دولت ها تا پایان دوره تاکید کرده بودند. منطق جانبی دیگری هم این دخالت رهبری را توجیه می‌کند. "هر دولتی مسئول وضعیتی است که بوجود آورده و باید پاسخ گو باشد.تصور کنید که دولت با اقدامات بعضی جریانات نیمه کاره بماند طبعاً همیشه مدعی خواهد بود که برنامه هایی داشتم که تحقق آنها ممکن نشد؛ حجت باید بر دولت تمام شود؛ دولت باید از همه فرصت خود برای بهبود وضعیت بهره بگیرد تا بهانه ای باقی نماند".
محبیان در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره نقد را آزاد و توهین را نفی کرده‌اند، تصریح کرد: سخنان رهبری در دفاع از ادامه فعالیت دولت و نقد توهین و تخریب به معنای نفی نقد نیست؛ نقد وظیفه عقلانی و حتی شرعی هر فعال سیاسی است که دغدغه وضع مردم را دارد. اما اصولی هست که نباید نادیده انگاشت مهمترین آن مصالح ملت مثل امنیت و آزادی و استقلال کشور و مهمتر از همه اخلاق اجتماعی است.
وی گفت: تصور کنید نقد هایی که ولو بحق باشد امنیت کشور را هدف بگیرد طبعا عقل حکم می کند نقد در زمان مناسب تر صورت گیرد یا نقدی باعث محدود سازی آزادی های قانونی مردم شود.بعضا الان نقدهایی هست که عملا مانع اظهار نظر یا فعالیت مشروع و قانونی می شود ودر تعارض با قانون است. این ها نقد نیست نفی حقوق قانونی مردم است. یا نقد هایی ممکن است موجب تخریب وحدت ملی یا استقلال کشور شود. این ها عقلا نادرست است.

کد مطلب: 115825
 
Share/Save/Bookmark