میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۲
 
 
«چالش قانون» مجموعه کاریکلماتورهای سال 1398 خود را پیرامون تقسیم کار ملی قانونگذاری (4) منتشر میکند:
کاریکلماتورهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام!!

- سخنگوی شورای نگهبان رکوردداری قانون شماره ۹۹۶۸۱ را در زمینه اصلاح مکرر قوانین تایید کرد!!!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: نظر به آثار نامطلوب اصلاح مکرر قوانین در جامعه، از این پس برای تایید اصلاحیه های مکرر قوانین، باید از سوی دستگاه های اجرایی دلایل و شواهد کافی مبنی بر ضرورت اصلاح مکرر قوانین به شورای نگهبان ارائه شود!!
- سخنگوی شورای نگهبان از مرکز اصلاح مکرر قوانین در دولت بازدید کرد!!
- جلسات هماهنگی سخنگوی شورای نگهبان با معاون اصلاح مکرر قوانین در مجلس شورای اسلامی این هفته برگزار نشد!!
- سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد کمیسیون فوق تخصصی اصلاح مکرر قوانین در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد!!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان در عدم تایید اصلاح مکرر قوانین تحت تاثیر فشارهای داحلی و خارجی قرار نمی گیرد!!
- آیین نامه اجرایی اصلاح مکرر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تایید نشد!!
- وزارت آزمون و خطا از عملکرد شورای نگهبان در تایید اساسنامه سازمان اصلاح مکرر قوانین وابسته به این وزارتخانه تشکر کرد!!
- سازمان توسعه قانون نگذاری از عملکرد شورای نگهبان برای عدم تایید مصوبه اصلاح مکرر قوانین انتقاد کرد!!
- فراکسیون حمایت از اصلاح مکرر قوانین ملی در مجلس شورای اسلامی از تایید اصلاح مکرر قوانین در شورای نگهبان تقدیر کرد!!
- ماده «چگونگی تسریع در تغییر مکرر قوانین» در یکصد و بیست و پنجمین اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان نرسید!!!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شعبه ویژه دبیرخانه دائمی تغییرات مکرر قوانین در محل این شورا افتتاح شد!!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه دستاوردهای معاونت تغییرات مکرر قوانین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بازدید کرد!!
- سخنگوی شورای نگهبان در جلسه قرارگاه جهادی تغییرات مکرر قوانین در راستای رونق تولید ملی شرکت کرد!!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش بین المللی «بررسی راهکارهای گسترش تغییرات مکرر قوانین در ایران و جهان» سخنرانی کرد!!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تغییرات مکرر قوانین که بر اساس منافع حزبی، گروهی و شخصی انجام شده باشد هرگز به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید!!
- سخنگوی شورای نگهبان در آیین بازگشایی کلینیک «آسیب شناسی تغییرات مکرر قوانین در سازمان بازرسی کل کشور حضور یافت!!
- سخنگوی شورای نگهبان از ارسال گزارش عملکرد کارگروه بررسی وضعیت تغییرات مکرر قوانین سازمان بازرسی کل کشور تقدیر کرد!!!
- معاونت پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد شورای نگهبان در عدم تایید تغییرات مکرر قوانین را موجب ثبات قانونمداری در جامعه دانست!!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: دلایل تغییرات مکرر قوانین در بسیاری از موارد برای شورای نگهیان معلوم نیست!!
- سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از تغییرات مکرر قوانین خواستار هماهنگی بیشتر قوای سه گانه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین شد!!
- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نظر کارشناسی خود را پیرامون تغییرات مکرر قوانین اعلام کرد!!
- راهکارهای ارتقای سطح تغییرات مکرر قوانین در دستور کار مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان قرار گرفت!
- طرح پژوهشی نقش شورای نگهبان در پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه آغاز شد!
- سخنگوی شورای نگهبان در جلسه مطبوعاتی خود از ارائه نظر شورای نگهبان در باره راهکارهای توسعه تغییرات مکرر قوانین خبر داد!
- سخنگوی شورای نگهبان از اظهار نظر مجمع مشورتی پیرامون بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرایی خبر داد!!
- پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار جزوه تحقیقی از بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرایی با هدف توجیه تغییرات مکرر قوانین انتقاد کرد!!
- با اعلام سخنگوی شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرایی» از تصویب این شورا گذشت!!
- مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان از در دستور کار قرار گرفتن مصوبه «بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرایی» خبر داد!!
- سخنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس خواست که از نفوذ بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرایی جلوگیری کنند!!
- مصوبه جلوگیری از عدم ورود شیرابه های مسموم زباله های شهری به سفره های آب زیرزمینی کلان شهرها، مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان تلاش می کند از عدم ورود عناصر ناکارآمد به مجلس شورای اسلامی جلوگیری نماید!!
- مصوبه «الزام دولت به جبران خسارات ناشی از صدور بخشنامه های نادرست از سوی دستگاه های اجرایی» به تایید شورای نگهبان رسید!
- نامه استفساریه سه قوه مبنی بر تفسیر مسئولیت مدنی در نظان قانونگرایی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه دستاوردهای نهضت سوادآموزی کشور در عرصه ویراستاری قوانین بازدید کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش ملی «زبان فارسی معیار در قانونگذاری» خواستار تلاش همگان در پاسداری از گنجینه زبان فارسی در حوزه قانونگذاری شد!
- سخنگوی شورای نگهبان گفت: فلان قانون در مسیر ابلاغ از مجلس شورای اسلامی به دولت برای اجرا بصورت نابجا تغییر کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان خواست نمایندگان تازه وارد دوره جدید مجلس شورای اسلامی در دوره های توجیهی چگونگی تصویب نابجای قوانین شرکت کنند!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش «حاشیه مهم تر از متن در تصویب نابجای قوانین» شرکت کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه «قانونگذاری بجا و نابجا» در دولت بازدید کرد!
- نماینده دولت از شورای نگهبان خواست تغییرات نابجای قوانین در خلال تصویب در مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار ندهد!
- سخنگوی شورای نگهبان در نطقی از انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب نابجای قوانین انتقاد کرد و گفت: در شرایط بحرانی کنونی همواره مانند گذشته در شرایط بحرانی قرار داشته و داریم!
- شورای نگهبان با اتخاذ تدابیر درست از تایید ۳۰ مورد مصوبه نابجای مجلس شورای اسلامی امتناع کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه «توانمندی های قوانین نابجا» در مجلس شورای اسلامی بازدید کرد!
- دوره بازآموزی اصول تایید مصوبات بجا و نابجا برای کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!
- سمینار «چگونگی پیشگیری از گسترش قوانین نابجا» در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!
- تمدید قوانین آزمایشی از سر کار راه اندازی! و نه از سر قانونمداری مغایر با روح قانون اساسی و شرع مقدس است!
- مجمع مشورتی حقوقی و فقهی شورای نگهبان موضوع تمدید قوانین آزمایشی را برای مدت نامعلوم، مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: همایش شبیه سازی چگونگی تایید و تفسیر تمدید قوانین آزمایشی!
- سخنگوی شورای نگهبان ادامه عمل به قوانین آزمایشی پس از انقضای مدت قانونی آنها را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم قطعی شدن بسیاری از قوانین آزمایشی در کشور انتقاد کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مبتکران قانونگذاری در مصوبات آزمایشی خود از هر گونه برخورد احساسی، حزبی و شخصی پرهیز نمایند!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش «قوانین آزمایشی؛ فرصت یا آفت؟!» از عدم قطعی شدن قوانین آزمایشی در کشور انتقاد کرد؟
- با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، سامانه اعلام نظر نخبگان پیرامون تایید قوانین آزمایشی در پژوهشکده شورای نگهبان خبر داد!
- آیا روح حاکم بر تمدید قوانین آزمایشی برای چندمین بار، منافع عمومی و آبروی قانونگذاری کشور را تهدید نمی کند؟
- طرح پژوهشی الگوی تایید چندباره قوانین آزمایشی در پژوهشکده شورای نگهبان آغاز شد!
- درخواست تفسیر جمله «قوانینی که با این قانون مباینت دارد موقوف الاجرا می گردد» از سوی دبیرخانه شورای نگهبان اعلام وصول شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از قید جمله «کلیه مواد و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است» در پایان مصوبات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد!
- با اعلام سخنگوی شورای نگهبان عبارت «هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است» مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ضروری است در جمله «کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد» یکی از کلمات «این» به «آن» تغییر کند!
- خبرنگاری در نشست مطبوعاتی از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: منظور قانونگذار از قید جمله «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» در انتهای بسیاری از قوانین چیست؟!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش ضرورت تنقیح قوانین کشور اعلام کرد: نسخ بدون قید زمانی قوانین ظاهرا با قانون اساسی و شرع مقدس دارای مغایرت نیست!
- سخنگوی شورای نگهبان از بروز خطا در نسخ بدون قید زمانی قوانین از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد!
- از نظر سخنگوی شورای نگهبان موضوع واگذاری اختیار قانونگذاری و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی به دستگاه های اجرایی دولت، با توجه به اتلاف زمان زیاد به نفع کشور دانسته نشد!
- قانونی که زمان آغاز و پایان اجرای آن معلوم نبود برای انجام اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: چنانچه نسخ بدون قید زمانی قوانین به منافع عمومی آسیب برساند، مغایر با شرع و قانون اساسی است!
- سخنگوی شورای نگهبان از تلاش پژوهشکده شورای نگهبان برای اصلاحیه غلط قوانین خبر داد!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش الگوی مغایرت شناسی مصوبات دارای خطا شرکت کرد!
- سامانه تطبیق زمان اعتبار قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها با حضور سخنگوی شورای نگهبان در دولت افتتاح شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از متولیان مراحل تدوین، تصویب، تایی، اجرا و نظارت قانون خواست تا نسبت به پیشگیری از بروز خطا در قانونگذاری تلاش نمایند!
- سخنگوی شورای نگهبان از کم اهمیت جلوه نمودن خطاهای قانونگذاری در نزد قانونگذاران انتقاد کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان در همایش «شبیه سازی شورای نگهبان» از تصویب طرح ها و لوایح بر اساس دیدگاه های غیرعلمی و غیرکارشناسی در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد!!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: «سمینار نقش دانش در تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر اصول قانون اساسی»!
- انجام طرح تحقیقاتی «الگوی تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی» در پژوهشکده شورای نگهبان در مراحل آغازین، پایان یافت!
- با تایید شورای نگهبان، نیروی انتظامی موظف به پلمپ و تعطیلی مراکز فروش پایان نامه های دانشگاهی شد!
- پژوهشکده شورای نگهبان از پذیرش و حمایت از ۲۰۰ پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داد!
- سخنگوی شورای نگهبان از اجرای بخشنامه های دولت به قید قرعه و نه حسب ضرورت ها انتقاد کرد!
- دبیرخانه شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبه انتخاب استانداران و شهرداران به قید قرعه به تایید شورای نگهبان نرسید!
- سخنگوی شورای نگهبان طی سخنانی گفت: موضوع انجام قرعه کشی در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی قابل بحث و بررسی مجدد در قانونگذاری کشور است!
- در جلسه این هفته شورای نگهبان نقش شانس، اقبال، تصادف، احتمال و اتفاق در نحوه مغایرت سنجی مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی بررسی شد.
- طرح تشکیل سازمان گسترش مراکز قانونگذاری کشور مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید شد!
- تاییدیه های شورای نگهبان بر قوانین مزاحم کشور مورد بازبینی قرار می گیرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه «قوانین مزاحم» در سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از بی توجهی مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در خصوص مصوبات مزاحم انتقاد کرد!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: کارگاه آموزشی «نقش قوانین مزاحم در ناکارآمدی قانونگذاری سنتی»!
- کتاب «مجموعه قوانین مزاحم کشور» توسط انتشارات شورای نگهبان برای بار چهارم تجدید چاپ شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه «سرگردانی در مقیاس قانونگذاری» برگزار شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد!
- دبیرخانه شورای نگهبان اعلام کرد: عطف بماسبق شدن قوانین در موارد خاص هم مغایر با قانون اساسی است!
- سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد مجمع مشورتی فقهی و حقوقی پیرامون بی توجهی در کنترل شناسنامه زمانی قوانین انتقاد کرد!
- واحد کنترل شناسنامه زمانی قوانین در پژوهشکده شورای نگهبان تاسیس شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از تصویب طرح ها و لوایح داراب تداخل زمانی در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرد!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: مسابقه انتخاب ثقیل ترین مصوبه شورای نگهبان از دیدگاه مردم.
- طی تفاهم نامه مشترک بین شورای نگهبان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژگان فارسی جایگزین واژگان بیگانه و نامانوس در قانونگذاری کشور می شود!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم بکارگیری زبان معیار فارسی در قانونگذاری سنتی انتقاد کرد!
- شورای نگهبان اعلام کرد: ضروری است مصوبات مجلس شورای اسلامی قبل از ارسال به شورای نگهبان از سوی متخصصان زبان فارسی معیار مورد بازبینی قرار گیرد!
- مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت استفاده از زبان فارسی معیار در قانونگذاری در شورای نگهبان تایید نشد!
- رییس پژوهشکده شورای نگهبان: یکپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان مصوبات شورای نگهبان مورد بازبینی قرار می گیرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از بی سامانی نگارش واژگان در قوانین از آغاز تاکنون انتقاد کرد!
- شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس شورای اسلامی به وجود موارد ترکیب های نادرست، سنگین، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار در واژگان مصوبه اعتراض کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان خواستار تصویب آیین نامه ادب نگارش در واژگان قانون توسط مجلس شورای اسلامی شد!
- آیین درست نویسی واژگان در قوانین در مصوبات شورای نگهبان به اعضا ابلاغ شد!
- کتاب «امور فاقد قانون و قانونگذاری» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از سکوت طولانی قانونگذار انتقاد کرد!
- مصوبه «الزام دولت به تقدیم لایحه امور نوظهور» در شورای نگهبان تایید شد!
- مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان از ارسال نظریه مشورتی پیرامون موارد سکوت قانونگذار در قوانین به شورای نگهبان خبر داد!
- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان دلیل سکوت قانونگذار را برخی ملاحظات فقهی دانست!
- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مغایرت اجرای قوانین بدون تصویب اسناد لازم التصویب با قانون اساسی و شرع مغایر محل بحث و بررسی است!
- مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با ارسال نامه ای از عدم تدوین آیین نامه های مرتبط با قوانین توسط دستگاه های اجرایی ابراز نگرانی کرد!
- اصلاح برخی قوانین که آیین نامه های اجرایی آن ارائه نشده است در شورای نگهبان تایید نشد!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم پیگیری جدی مجلس شورای اسلامی پیرامون آیین نامه های نانوشته انتقاد کرد!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: همایش ملی مقابله با آیین نامه های نانوشته با مشارکت دستگاه های اجرایی!
- کتاب «امور فاقد قانون و قانونگذاری» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از سکوت طولانی قانونگذار انتقاد کرد!
- مصوبه «الزام دولت به تقدیم لایحه امور نوظهور» در شورای نگهبان تایید شد!
- مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان از ارسال نظریه مشورتی پیرامون موارد سکوت قانونگذار در قوانین به شورای نگهبان خبر داد!
- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان دلیل سکوت قانونگذار را برخی ملاحظات فقهی دانست!

کاریکلماتورهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزاره قانونی «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» را در راستای تحقق سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف دانست!
- مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: زمان پایان چشم انداز بیست ساله سال ۱۴۰۴ و سال آغاز چشم انداز بیست ساله بعدی از سال ۱۴۰۶ است! در مورد دو سال فاصله بین سال های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ در سال ۱۴۰۷ تصمیم گیری خواهد شد!!
- در صورت بروز نسخ بدون قید زمانی قوانین، عمل به قانون قبلی به مصلحت کشور است!
- واگذاری تدوین آیین نامه های اجرایی مغایر با اصل قانون به دستگاه های اجرایی کشور به مصلحت قانون و قانونگذاری نیست!
- در صورت تکرار نسخ بدون قید زمانی قوانین، تا تدوین آیین نامه اجرایی مربوط به قوانین جدید، مسئولان اجرایی می توانند با مصلحت اندیشی عمل نمایند!
- اساسا نسخ بدون قید زمانی قوانین به مصلحت کشور نیست و قوانین حاوی آن تا بر طرف شدن اشتباه نسخ بدون قید زمانی قوانین غیرقابل اجرا هستند!
- مردم در انطباق رفتار خود با قوانین دارای اشتباه، مصلحت اندیشانه عمل می کنند!
- بی اعتمادی مردم به نظام قانونگذاری طی بیانیه ای اعلام کرد که قوانین پر از اشتباه به مصلحت کشور نیست!
- دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارائه الگوی مصلحت اندیشی نظام خبر داد!
- بررسی بر هم خوردن موازنه حقوق و تکالیف در جامعه در اثر قانونگذاری دارای خطا و به مخاطره افتادن مصالح کشور از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست!
- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه مصلحت اندیشی پیرامون مشکلات زندگی مردم انتقاد کردند!
- همایش ملی «مصلحت سنجی دانش بنیان» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد!
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: گردش نخبگان در دبیرخانه مجمع از گردش برگشت!
- بر اساس نتایج مقاله «نقش دانش در پیشبرد اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، ارتقاء سطح علمی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضروری است!
- سیاست های کلی نظام در حوزه علم و فناوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی قرار می گیرد!
- جایزه کتاب سال «نقش علم و دانش در ارتقای مصلحت سنجی نظام» به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت!
- مجمع تشخیص مصلحت نظام طی بیانیه ای اعلام کرد: مراسم قرعه کشی انتخاب ویژگی های اصلی چشم انداز بیست ساله بزودی برگزار می شود!
- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستگاه های اجرایی کشور خواست تا سیاست های کلی نظام را به قید قرعه انتخاب و اجرا نمایند!
- مصوبه انتخاب مصلحت بر اساس قرعه کشی با نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید!
- در جلسه این هفته مجمع تشخیص منصلحت نظام نقش شانس، اقبال، تصادف، احتمال و اتفاق در تشخیص مصالح نظام بررسی شد!
- کتاب «آثار مخرب قوانین مزاحم بر تحقق چش انداز بیست ساله» از سوی انتشارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد!
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: آثار مزاحمت سیاست های کلی نظام بر یکدیگر از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است!
- روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: این مجمع توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات مجمع بر یکدیگر را کسب کرده است!
- روش نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره در قوای سه گانه برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام کشف شد!
- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مزاحمت برنامه های توسعه پنج ساله کشور در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله ابراز نگرانی کرد!
- مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد: از این پس تاریخ اجرای مصوبات این مجمع از ۲۳/۱۲/۱۳۵۷ تعیین می گردد! 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه 

کد مطلب: 113223
 
Share/Save/Bookmark