میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۲
 
 
با علی و یا علی
با علی و یا علی
 
با علی و یا علی یک نقطه ما بین است ولی
با علی بودن کجا و یا علی گفتن کجا
با علی باشی اگر تو حق و نا حق کی کنی
کاخ استبداد را هم چون علی ویران کنی

با علی باشی اگر تو کار نیک پنهان کنی
درب خانه بر روی هر مستمندی واکنی
با علی باشی اگر تو چون علی آقا شوی
چون علی در بین خوبان دو عالم جا شوی

با علی باشی اگر تو دست مفسد قطع کنی
هر چه مفسد در زمین باشد یقین بر خط کنی
با علی باشی اگر تو چشم حق بین وا کنی
فاسقان این زمین را یک تنه رسوا کنی

با علی باشی اگر تو ظلم بی معنا شود
فقر و تنگ دستی دراین وادی بی معنا شود
با علی باشی اگر تو در دل دریا زنی
شورشوق ظالمان را چو علی بر هم زنی

با علی باشی اگر تو از سر و جان بگذری
رامش هر ظالمی را چون علی بر هم زنی
با علی باشی اگر تو با فقیران خوکنی
سفره احسان آنان را چو گل خوشبوکنی

نیست در دنیا چو مولایم علی در این زمان
آید آن روزی که آید مهدی صاحب زمان
نام مولا برده ایی «سیرنگ»عاشق گشته ایم
بهر مولامان علی هم چون شقایق گشته ایم

شاعر: سیرنگ احمدزاده
کد مطلب: 117292
 
Share/Save/Bookmark