میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۸
 
 
راه توسعه یعنی ...
راه توسعه یعنی محل عبور، گذرگاه، جاده، سبیل و شاهراه پیشرفت کشور؛ چرا که همواره در راهیم و مقصد و هدفی به عنوان پایان قطعی...

اول: راه توسعه یعنی محل عبور، گذرگاه، جاده، سبیل و شاهراه پیشرفت کشور؛ چرا که همواره در راهیم و مقصد و هدفی به عنوان پایان قطعی راه وجود ندارد.
دوم: راه توسعه یعنی حرکت دائم و مستمر در صراط، طریق، مسلک و مسیر تحقق آرمان ها؛ چرا که در این راه هر مقصدی خود مبدئی برای مقاصد بعدی است.
سوم: راه توسعه یعنی قاعده‌ و قانون ترقی مادی و معنوی کشور؛ چرا که ترقی امر اتفاقی نیست و نیازمند قاعده مندی و قانون مندی است.
چهارم: راه توسعه یعنی شعار کمال و تکامل فردی و جمعی یک ملت؛ چرا که از ابتدای تولد تاریخ در جهان، بوده اند و کمال جو بودن در جهان سنت گذشتگان این مرز و بوم است.
پنجم: راه توسعه یعنی مسیر رسیدن به آبادی و آبادانی مملکت؛ چرا که صرفا توصیف وضع مطلوبی که نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم به آن برسیم، تاکنون هیچ یک لز مشکلات زندگی مردم را حل ننموده است.
ششم: راه توسعه یعنی رسم و روش خوشبختی و بهروزی مردم ایران؛ چرا که این مردم با همه وجود ثابت نموده اند که لایق آن هستند.
هفتم: راه توسعه یعنی مجرای جریان یافتن سعادت دنیوی و احروی مردم؛ چرا که سعادت امری اجتماعی است و تمامی سطوح و لایه‌های جامعه را شامل می‌شود.
هشتم: راه توسعه یعنی روال، شیوه، طرز و طریقه ساختن ایران اسلامی؛ چرا که اسلامیت و ایرانیت اجزای جدایی ناپذیر در تاریخ مندی این کشور است.
نهم: راه توسعه یعنی منوال، اسلوب و الگوی تلاش و موفقیت؛ چرا که مردم ایران در طول تاریخ اثبات نموده اند که بیش از آنچه که هستند و دارند لیاقت دارند.
دهم: راه توسعه یعنی وضع، کیفیت و مرتبه نوسازی ظاهری و باطنی روابط و مناسبات حاکم بر جامعه؛ چرا که برای هر وضع و کیفیتی، بهتر و بالاتری هم وجود دارد.
یازدهم: راه توسعه یعنی وصول و رسیدن به رشد و گسترش؛ چرا که با خواب، خیال و توهم، هیچ ملتی به توسعه نرسیده است هم چنان که هیچ دهانی با حلوا حلوا کردن شیرین نگردیده است!
دوازدهم: راه توسعه یعنی دانایی و توانایی تعالی جامعه؛ چرا که مدعیان و متولیان توسعه در چهار دهه گذشته، اگر می‌دانستند و می‌توانستند، مشکلات متعدد زندگی را بر مردمی که بنای خدمت به آنها را داشته و دارند اینگونه دشوار نمی‌نمود. مشکل تقسیم کار ملی در اداره امور کشور این است که راه توسعه به درستی در ایران درک نشده است. از این روست که مشکلات ریز و درشت تقریبا در همه بخش‌های جامعه وجود دارد. باید بدانیم توصیف زیبای وضع مطلوب و تکرار هزار باره گزاره‌های پایه و مقدس در قالب ترکیب‌های زبانی، به هیچ وجه دلیل بر تحقق آنها نیست! راه مقدس توسعه همان راه حل مشکلات زندگی مردم است که هرگز پایانی ندارد. ماموریت این راه نامه نیز پرداختن به این مهم است.
خدا به هم راه تان.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه - رییس مرکز مطالعات راه بردی سیاست روز

کد مطلب: 104052
 
Share/Save/Bookmark