میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۷
 
 
جلسه دوم دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد
متهم طلبکار
متهم طلبکار
 

امیر المؤمنین علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور میدهند:«...اگر يكی از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهی قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بيفكن.»
از این دست دستورات از سوی حضرت علی (ع) بسیار است و زیبایی این گونه رفتارها در اجرای این دستورات و برخورد با متخلفین و کارگزاران خائن است که ثبت در تاریخ شده است.
چه مصلحتی بالاتر از آن که نگذاریم دیدگاه مردم که امت اسلامی هستند نسبت به اسلام و احکام آن منفی شود؟!
معاون اجرایی رئیس سابق دستگاه قضا مرتکب تخلفات گسترده ای شده، آیت الله آملی لاریجانی آیا بر اساس منشور نهج البلاغه نباید پاسخگو باشد؟ آیا طبری در زمان ایشان این اتهامات سنگین را مرتکب نشده است؟
هر چند شخص آقای طبری در جلسه دوم دادگاه خود، اتهامات را قبول نکرد و میگوید که ۲۰ سال خدمت صادقانه در قوه قضاییه داشته است، اما آنچه که مسلم است، این دادگاه است که بر اساس اسناد و مدارک موجود رأی صادر میکند و قضاوت خواهد کرد.
نکته مهمی در این پرونده وجود دارد و آن این است که چرا اجازه داده شده چنین شخصی در طول مدت ۲۰ سال از خدمت خود اعمالی را مرتکب شود که اکنون متهم به تخلفات و اتهاماتی است که در پرونده وی وجود دارد؟
و چرا در دوران دو ریاست محترم قوه قضاییه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی در دستگاه قضایی کشور چنین اتفاقاتی افتاده که اکنون به آن رسیدگی میشود؟
نکته مهم دیگر در پرونده آقای طبری و دیگر متهمان آن، رسیدگی به اتهاماتی است که در پرونده به آنها اشاره شده است، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور حکومت علوی برپا شده و اکنون که چنین افرادی در دستگاههای دولتی و حاکمیتی متهم به تخلف و خیانت شدهاند، نشان دهنده این موضوع است که نظام اسلامی هیچ فسادی را تحمل نمیکند حتی اگر قصوری هم در طی سالهای گذشته صورت گرفته باشد، این افراد محاکمه میشوند و بر اساس قانون برای آنها صدور رأی خواهد شد. در جلسه دوم دادگاه، قاضی بابایی از متهم اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه
خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا دفاعیات خود را در باب زمینهای کلاک ارائه دهد. متهم طبری گفت: علیرغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دست آویزی برای اتهام زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند. ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام.
متهم طبری ادامه داد: روشن است این پرونده سازیها و افترا زدنها که اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ۱۰ سال یا ۱۵ سال گذشته است.
وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.
وی باره اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم گفت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.
این متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد.
قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ است و رویه دادگاه این است که اول اظهارات متهم استماع شود.
متهم طبری گفت: اصلا قبول ندارم با او قراردادی نداشتم و قراردادم با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.
قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازپرس قرائت کرد و خطاب به متهم طبری گفت: با توجه به این اظهارات پاسخ دهید.
متهم طبری گفت: با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام میدادم.
این متهم افزود: در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم، در سال ۹۰ مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده است پس بده، من ۴ و ۲۰۰ (چهار و دویست) از پول را برگرداندم و کتبا هم نوشتم که کل پول را بر میگردانم.
قاضی پرسید: تنظیم دست نوشته برای چه بوده است؟
متهم پاسخ داد: برای این نوشتم که قسمتی از پول را برگردانده ام و قسمتی را ساخت و ساز انجام دادم هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بسته ام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من ندادهاند.
نماینده دادستان در ادامه به روزهای دستگیری طبری اشاره کرد و گفت: زمانی که آقای طبری دستگیر شد در مورد کلاک اطلاعات ما به مرور کامل شد ان زمان اطلاعات ما بیشتر در حوزه آقایان دانیال زاده و سرخوش بود، آقای نجفی بعد از دستگیری مشایخ از کشور فرار میکند. نماینده دادستان تصریح کرد: ما اطلاعات ۱۵ سال از حسابهای آقای مشایخ را بررسی کردیم، در حساب آقای مشایخ پولهایی است که در ۸۴، ۸۳ الی ۸۸ واریزیهایی از سوی آقای مشایخ به آقای طبری وجود داشته است. به آقای مشایخ گفتیم که این پولها چیست که برای آقای طبری واریز کردی که آقای مشایخ گفت من ۷ میلیارد به آقای طبری بابت ساخت و ساز دادم.
نماینده دادستان گفت: در ادامه به سراغ آقای طبری رفتیم و گفتیم این پولهایی که آقای مشایخ واریز کرده بابت چیست؟ آقای طبری گفت مشایخ ۴ میلیارد بابت ساخت و ساز داده است و این اولین تناقض در عدد واریزی است. وی تصریح کرد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشایخ اعلام کرد اسناد او در ویلایش در لواسان است و ضابطان خدوم بلافاصله به ویلا میروند و اسناد به دست میآید. قهرمانی خاطر نشان کرد: اولین سند دست خط آقای طبری است.
رییس دادگاه خطاب به متهم طبری گفت: آیا این دستخط شماست؟
متهم طبری گفت: بله. نماینده دادستان نیز در ادامه گفت: صورت جلسهای به خط آقای طبری نوشته شد که به آقای مشایخ داده میشود در این دست نوشته، نوشته شده است که نظر به توافق فی ما بین آقای مشایخ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت مشارکت در ساخت و ساز در اختیار بنده قرار داده است. اولین سوال این است که چرا این افراد ضد و نقیض صحبت میکنند.
از طرفی این به ذهن آمد که آقای مشایخ در سال ۸۴، هشت میلیارد از کجا آورده است. در این خصوص با آقای مشایخ صحبت کردهام که گفت اگر تمام زندگی و کارخانههای خود را بفروشد شاید این میزان بشود.
قهرمانی اظهار کرد: در تحقیقات اسنادی پیدا کردیم و دیدیم یک مبایعه نامه به نام آقای مشایخ است و ملکی را مشایخ در کریم خان که ۳۰۰ متر است به آقای طبری میدهد و سند رسمی به نام آقای طبری میشود.
وی گفت: سئوال این است زمانی که کسی زمینی برای مشارکت در ساخت میآورد یا به صورت ۵۰-۵۰ شریک میشود و یا آوردهای برای آن فرد دارد؛ این چه جور مشارکت در ساخت است که همان ابتدا سند به نام او زده میشود لذا حساسیت ما بیشتر شد و ما اطلاعات را قطره چکانی جمع کردیم. ر ادامه نماینده دادستان از متهم طبری پرسید آیا با آقای نجفی مراوده دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: سی سال است با آقای نجفی آشنا هستم.
نماینده دادستان خطاب به وی گفت: شما قبلا گفته بودید که او را نمیشناسید.
متهم گفت: شاید شما گوشتان اشتباه شنیده است.
وی ادامه داد: کدام کارشناس رسمی دادگستری ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دستمزد کارشناسی میگیرد؟ این در حالی است که آقای طبری در سال ۸۴ این میزان پول به حسابشان آمده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: آقای مشایخ در اظهارات خود اعلام کرد که ملکی به نام آقای طبری زده که سند آن نیز موجود است و برای آنکه ردی از مراودات مالی باقی نماند این سند را با واسطه به نام آقای طبری زده اند.
وی ادامه داد: زمانی که در تحقیقاتمان جلوتر رفتیم وکالت نامهای دستمان آمد که متوجه شدیم خواهران آقای حسن نجفی وکالتی به آقای مشایخ در مورد زمینی در لواسان که در سال ۸۳ بوده است داده اند که در سال ۸۴ آقای مشایخ با این وکالت نامه کلیه حقوق خود را به آقای طبری میدهد و وی نیز با این وکالت نامه ملک را به نام خود میزند.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم طبری گفت: یک نفر از اعضای شهرداری را بیاورید که بگوید بنده دخالتی در کلاک داشتم.
این متهم افزود: اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم میدهند و اگر کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم به نام من میکنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد.اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام میدهم.
قاضی بابایی در ادامه از متهم طبری خواست تا در خصوص زمین مشجر در قریه نجار کلای لواسان توضیح دهد؟
نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: دستمزد کارهایی که شما مدعی هستید در ساختمان و ... انجام می دادید چقدر بوده است؟
متهم گفت: هر چقدر باشد کار من ارزش داشت به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده.
در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را یک به یک پاسخ داد. نماینده دادستان گفت: در مورد اینکه آقای طبری میگوید درب یکی از املاک را اصلا باز نکردهام، آقای طبری شما ملکهای زیادی دارید که هنوز درب آن را باز نکردید که این ملکها بسیار چشم نواز و لوکس هستند که توسط یک فرد سرشناس بانکی به شما داده شده است؛ شما چندین ملک در کیش و ولنجک تهران دارید که همه این املاک در حال بررسی است.
در ادامه قاضی درباره دریافت وجه از سوی متهم طبری از او پرسید که آیا این اتهام را قبول دارد؟
متهم پاسخ داد: قبول ندارم.
در ادامه قاضی اظهارات مشایخ را قرائت کرد و گفت: آقای مشایخ گفته نجفی ۵۰۰ هزار یورو به قاضی منصوری در ۵ نوبت پرداخت کرده است و ۸۴ میلیارد ریال نیز طی یک قرارداد شما دریافت کردهاید آیا این موارد را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: اصلا این ادعاها را قبول ندارم.
دادگاه آقای طبری همچنان ادامه دارد و در جلسات بعدی جزئیات بیشتری از پرونده روشن خواهد شد.

کد مطلب: 114051
 
Share/Save/Bookmark