۱۸
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۲۸
 
 
این بانگ آزادیست... کز خاوران خیزد...
 
این بانگ آزادیست
کز خاوران خیزد
فریاد انسان هاست
کز نای جان خیزد
اعلام طوفان هاست
کز هر کران خیزد
آتش فشان قهر ملت‌های دربند است
حبل المتین توده های آرزومند است
دشمن بداند ما
موج خروشانیم
زاییده بحریم
فرزند طوفانیم
در سنگر اسلام
بگذشته از جانیم
بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم
سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
تخت شهنشاهان
شد سرنگون از ما
بخت تبهکاران
شد واژگون از ما
دامان آزادی
شد لاله گون از ما
ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم
ما در پی آسایش و معراج اسلامیم
الله اکبر خميني رهبر..
کد مطلب: 71523
 
Share/Save/Bookmark
 


احمدرضا
۱۳۹۲-۱۱-۱۲ ۲۳:۳۳:۴۵
با سلام
ازاینکه شعر رانوشتید ممنون هستم امّادوست دارم اهنگ ان هم باشد.
ایدا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱ ۱۴:۳۵:۰۲
مر30
بشیر
۱۳۹۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۰۷:۴۱
N1
۱۲