میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۸
 
 
راز انفجارهاي سراسري
عراق در طي روزهاي اخير شاهد زنجيره‌اي از انفجارها بود چنانكه نتيجه آن نيز صدها كشته و زخمي بوده است. هر چند كه...

عراق در طي روزهاي اخير شاهد زنجيره‌اي از انفجارها بود چنانكه نتيجه آن نيز صدها كشته و زخمي بوده است. هر چند كه فضاي بحران و ناامني در عراق در طول يك دهه اخير امري طبيعي گرديده اما تشديد انفجارها در مقطع كنوني داراي شرايط و ويژگي‌هاي خاصي مي‌باشد. هر چند كه گروه‌هاي تروريستي تلاش بسيار دارند تا اين انفجارها را نشانه قدرت خود عنوان دارند چنانكه همزمان در سوريه، افغانستان، ليبي و حتي در اندونزي نيز شاهد مجموعه‌اي از اين حوادث تروريستي بوده‌ايم.
به رقم ادعاهاي اين گروه‌ها انفجارهاي مذكور از جمله در عراق نه نشانه قدر ت تروريست‌ها بلكه برگرفته از ضعف آنان است كه پس از شكست در الانبار با بحران سازي و كشتار به دنبال مانع تراشي براي ادامه عمليات ارتش و نيروهاي مردمي در ساير نقاط هستند. لازم به ذكر است تروريست‌ها با بحران نيرو مواجه شده‌اند با انفجار و كشتار دسته جمعي در عراق، سوريه، ليبي و... به دنبال قدرت نمايي براي جذب نيرو و پنهان سازي شكست خود هستند. بر اين اساس است كه هر اقدام تروريستي كه در هر نقطه‌اي از جهان صورت مي‌گيرد گروهي مانند داعش مسئوليت آن را سريعا مي‌پذيرد تا با اين قدرت‌نمايي نيروهاي ساير گروه‌هاي تروريستي و يا جوانان جوياي نام و قدرت را به سمت خود جذب نمايد.
نكته‌ ديگري كه در باب تحولات عراق بايد به آن توجه داشت عدم صداقت غرب در مبارزه با تروريسم و اشغالگري ابهام برانگيز تركيه‌ در مناطقي از عراق است كه نتيجه اين حضور نيز تقويت گروه‌هاي تروريستي در عراق بوده است. نكته قابل توجه در عراق آنكه آمريكا به دنبال اعزام نيروي جديد به عراق است و اين حملات تروريستي از بهانه‌هاي اين اقدام مي‌باشد. اخيرا كميته‌هاي مردمي عراق از بمباران مواضعشان توسط آمريكا خبر داده‌اند كه اين نيز نشانه‌اي ديگر بر طرح آمريكا براي ادامه بحران در عراق ارزيابي مي‌شود نگاه اشغالگرايانه آمريكا زماني آشكارتر مي‌شود كه پنتاگون از اعزام نيروهاي ويژه آمريكا به اين كشور به بهانه مقابله با تروريسم خبر داده است. آمريكا در ظاهر ادعاي پايان نظامي‌گري را سر مي‌دهد حال آنكه در عمل ابعاد جديدي از اشغالگري را در قالب حضور نيروهاي ويژه در مناطق مختلف جهان اجرا مي‌سازد. در باب انفجارهاي عراق و ناآرامي‌هاي منطقه يك اصل مهم ديگر نيز وجود دارد و آن نقش سعودي در اين بحران‌هاست. خاندان سعودي كه از درون فروپاشيده است براي آنچه پنهان سازي شكست‌هايش سياست‌هاي بحران سازش در منطقه عنوان مي‌گردد به تشديد سياست كشتار روي آورده كه نتيجه آن نيز فعال‌تر شدن گروه‌هاي تروريستي در اجراي انفجارهاي خونين نظير تحولات روزهاي اخير عراق است كه البته چنانكه جان‌کريوزير خارجه آمريكا در ديدار با همتاي سعودي‌اش عنوان كرده با حمايت كامل آمريكا نيز همراه است.

کد مطلب: 94863
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark