داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۳
 
 
دوره‌گردي خانم وزير
قاسم غفوري
هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا با ديگر سفري دوره‌اي را‌ آغاز كرده است. اين سفر در سه محور با اهدافي بعضا متفاوت صورت مي‌گيرد.
اولا، تركيه اولين مرحله از سفر كلينتون را تشكيل مي‌دهد. هر چند كه محور اين سفر حضور در نشست گروه تماس براي بررسي تحولات ليبي مي‌باشد اما پرونده هاي ديگري نظير روابط دو جانبه چگونگي بازيگري تركيه در تحولات منطقه از جمله در قبال سوريه، مقاومت رژيم صهيونيستي، قيام‌هاي ملت‌ها در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شمال‌ آفريقا از جمله محورهاي رايزني هاي وي در تركيه است. مهمترين مسئله براي هيلاري در اين سفر حفظ مواضع سوال برانگيز تركيه در قبال سوريه و سوق دادن آنكارا به احياي روابط با رژيم صهيونيستي است. هيلاري در نهايت سعي دارد تركيه را در مسير تقابل با كشورهاي منطقه سوق داده تا از آن براي رسيدن به منافع‌ آمريكا بهره‌برداري كند.
ثانيا، يونان محور ديگر سفر هيلاري را تشكيل مي‌دهد. يوناني كه به دليل بحران شديد اقتصادي از محورهاي تحولات جهاني شده است. البته سفر هيلاري نه براي حمايت از يونان در بحران اقتصادي بلكه براي تقدير و حمايت از مواضع اين كشور در مقابله با اعزام كاروان آزاد سازي غزه و همكاري آتن با رژيم صهيونيستي است. به عبارتي ديگر آمريكا سعي دارد تا همچنان از برگه يونان براي اعمال فشار بر فلسطيني‌ها جهت پذيرش خواسته‌هاي صهيونيست‌ها استفاده كند.
ثالثا، محور ديگر سفر هيلاري را ديدار از هند تشكيل مي‌دهد. هند از چند منظر براي آمريكا داراي اهميت است. بازار يك ميليارد نفري و نيز رويكرد هند به توسعه اقتصادي و نظامي فرصتي مناسب براي اقتصاد شكست خورده آمريكا است. بهره‌گيري از هند براي ادامه حضور در افغانستان، به چالش كشاندن پاكستان با رويكرد به هند، افزايش فشارها بر چين و روسيه و به چالش كشاندن منافع اين كشورها، تامين منافع صهيونيست‌ها و... از جمله اهداف سفر هيلاري به هند است. آمريكا كه حضور نظامي در شرق آسيا و شبه قاره را در اولويت قرار داده به دنبال نفوذ بيشتر نظامي و سياسي در هند مي‌باشد هر چند كه نارضايتي مردم هند از روابط كشورشان با‌ آمريكا مانعي است كه مي‌تواند سفر هيلاري را با چالش مواجه سازد.
به هر تقدير مي‌توان گفت هيلاري كلينتون با سفر دوره‌اي به دنبال بيان اقتدار دستگاه ديپلماسي و سرپوش نهادن بر چالشهاي داخلي و خارجي آمريكا است. كاخ سفيد اميد دارد در لواي فعال شدن دستگاه ديپلماسي موفقيت‌هايي هر چند موقت را از خويش به نمايش گذارد تا شايد از ميزان اعتراض‌هاي داخلي و تزلزل موقعيت جهاني خود بكاهد هر چند كه شرايط كنوني آمريكا در داخل و جهان چنان است كه خروج از آن با اقداماتي همچون سفر دوره‌اي كلينتون به سادگي امكان پذير نمي باشد.
کد مطلب: 67403
 
Share/Save/Bookmark