میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۲
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۵۴) می کند
سياست هاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
اشاره اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
شماره جلسه تصویب: ۵۱۳
تاریخ تصویب: ۲۰/۱۲/۱۳۸۱
شماره ابلاغ: ۳۰۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۶/۰۱/۱۳۸۲
شرح:
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه ۵۱۳ مورخ۲۰/۱۲/۸۱ به پيشنهاد شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
به اعتقاد جامعه شناسان فراغت تجربه‏اى است كه فرد هنگام رهايى از اشتغالات و الزامات كار روزانه بر اساس تمايلات و رهيافتهاى شخصى و مشاركت داوطلبانه متناسب با نياز و ذوق خود انتخاب مى‏كند تا جسم، فكر و شخصيت او رشد و پرورش يابد. سياست فرهنگى نظام اسلامى نيز درخصوص اوقات فراغت بر مبناى زمينه‏سازى جهت گذران مطلوب، مفيد و سازنده آن و هدايت فكرى و عملى و بارور سازى اوقات زندگى است. لذا فراغت در نظام ارزشى اسلام جنبه فرهنگى و دينى داشته و از صورت تفريح و سرگرمى صرف خارج است. زمان فراغت، زمان رشد و شكوفايى استعدادها، تقويت روحيه، مشاركت فعال فرهنگى و اجتماعى و زمان خودسازى در عين كسب نشاط پايدار، شادابى، طراوت و كارايى و رفع خستگى فكرى و روانى در زندگى فردى و جمعى است.
لذا ضرورى است تا جوامع آگاه با اجراى سياستهاى مناسب و سنجيده اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ايجاد تسهيلات و خدمات، فراهم كردن فضاها و محيطهاى مناسب فرهنگى و ورزشى، اتخاذ روشهاى تشويق‏آميز و...، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگيرى كرده و به بارورى آن كمك نمايند.
اهداف:
۱ـ ايجاد هماهنگى ميان كليه دستگاههاى سياستگذارى، برنامه‏ريزى، اجرايى و نظارتى بمنظور استفاده بهينه از توان و امكانات موجود و تبادل تجربيات، اطلاعات و منابع درخصوص اوقات فراغت زنان و دختران.
۲ـ مهارت بخشى و ارتقاء سطح آگاهى، خردمندى و توانمنديهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان و دختران در راستاى ايفاى نقش اساسى آنان در عرصه‏هاى مختلف.
۳ـ جهت دهى به برنامه‏ها و فعاليتهاى مختلف گذران اوقات فراغت زنان و دختران در راستاى تأمين سلامت جسمى و بهداشت روانى، كاهش اضطراب و خستگى، كسب نشاط و شادى، شناسايى و رشد استعدادها، تقويت تمايلات دينى و اخلاقى و هويت دينى و ملى زنان.
۴ـ توسعه، تجهيز و گسترش امكانات مراكز فرهنگى و ورزشى براى گذران اوقات فراغت بانوان با اولويت به مناطق محروم.
مؤلفه ۱. برنامه و فعاليت
راهبرد ۱. ضرورت جهت دهى به برنامه‏ها و فعاليتهاى فرهنگى
سياستهاى اجرايى:
- توجه به تنظيم و ارائه برنامه‏ها و توليدات فرهنگى ويژه بانوان، متناسب با سن، سطح تحصيلات، وضعيت تأهل و وضعيت فرهنگى- اجتماعى، نيازهاى روحى و روانى، مقتضيات محل زندگى، خصوصيات اقليمى، سنتها، آداب و رسوم محلى و منطقه‏اى.
- تبليغ فرهنگ بهره‏ورى و استفاده بهينه و مثبت از اوقات فراغت در ميان بانوان و خانواده‏هاى آنان از طريق ذكر فوائد آن در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و حساسيت بخشى به خانواده‏ها.
- جهت دهى زنان خانه دار در خصوص بهره‏ورى بهينه از اوقات فراغت در خانه از طريق افزايش سطح آگاهى، انجام كارهاى عام‏المنفعه و كسب ساير مهارتهاى فردى و اجتماعى توسط رسانه‏هاى مختلف و آموزش‏هاى غير حضورى.
- جهت دهى برنامه‏ها به سمت رشد روحيه خلاقيت، ابتكار، نوآورى و تقويت اعتماد به نفس و خودباورى در ميان زنان و دختران.
- توجه به بارورسازى اوقات فراغت متناسب با تحولات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جامعه.
- پرهيز از گرايش برنامه‏ها به سمت ابتذال، سطحى نگرى، خودباختگى فرهنگى و مظاهر فسادآور غرب.
- ترغيب عمومى بويژه در زنان و خانواده‏ها نسبت به مؤانست بيشتر با طبيعت و بهره‏مندى از مواهب طبيعى و سير و سفر.
- ترغيب زنان به امر ورزش به عنوان مروجين و مشوقين ورزش در خانواده و تأثير سلامتى و شادابى آنها در تأمين سلامت روانى، اجتماعى و فرهنگى خانواده و جامعه.
- تبليغ و ترويج فرهنگ مطالعه و استفاده مطلوب از اوقات فراغت براى تقويت قوه ادراك و تحليل و ارتقاء سطح آگاهى‏ها.
- توجه به جهت‏گيريهاى صحيح فكرى، فرهنگى، اعتقادى در برنامه‏ها بمنظور آشنايى زنان و خانواده‏ها با زمينه‏ها و مجارى تهاجم فرهنگى، تحكيم ايمان، تقويت باور دينى و رشد هويت فرهنگى و اجتماعى آنان.
- تبيين، ترويج و تبليغ فرهنگ عفاف و رعايت اصول و موازين اخلاقى و ارزشى در محيطهاى فرهنگى.
- ارائه معلومات لازم براى آشنايى، پيشگيرى و توانمند سازى زنان در مقابله با آسيبهاى اجتماعى و فرهنگى زنان، آگاهى از مسائل بهداشت جسمى، روانى، محيطى و تغذيه صحيح زنان و كودكان، اطلاع از روشهاى تربيتى و پرورش فرزندان، فنون و مديريت خانه و روابط خانوادگى، حقوق و تكاليف زوجين، آشنايى با قوانين كشورى، مباحث اخلاقى و دينى در قالبها و شيوه‏هاى جذاب و نوين.
- افزايش آگاهى و توان نقد و تحليل مسائل فرهنگى- اجتماعى زنان درخصوص شخصيت‏پردازى و نقشهاى ارائه شده از زنان در رسانه‏هاى مكتوب و تصويرى.
راهبرد ۲. ضرورت تقويت و گسترش برنامه‏ها و فعاليتهاى مذهبى و اتخاذ تدابير لازم براى جذب مخاطبين اين برنامه‏ها
سياستهاى اجرايى:
- ارائه اطلاعات و معلومات، متناسب با نيازهاى فكرى، فرهنگى و اجتماعى بانوان با رويكرد به مبانى دينى و منطبق با سياستها و قوانين نظام جمهورى اسلامى ايران.
- لزوم توجه به بزرگداشت مناسبتها و ايام ويژه و معرفى آداب و رسوم متعارف مراسم و اعياد مذهبى.
- تقويت و تعميق محتواى معنوى برنامه‏هاى تفريحى، ورزشى و سرگرم كننده و فرآورده‏هاى فرهنگى)فيلمها، نمايشگاهها، مسابقات، تئاترها و... (ارائه شده در اوقات فراغت زنان و دختران).
-اتخاذشيوه‏هاى تشويق مستقيم وغيرمستقيم زنان براى جلب مشاركت آنان وبهره‏ورى ازبرنامه‏هاى مذهبى وسازنده.
راهبرد ۳. توسعه تحقيقات بمنظور ارتقاء كيفى و كمى برنامه‏ها و فعاليتهاى مربوط به اوقات فراغت زنان
سياستهاى اجرايى:
- انجام تحقيقات نيازسنجى از زنان و دختران بمنظور موضوع‏بندى، اولويت بندى و تنظيم برنامه‏هاى مربوط به اوقات فراغت زنان با رعايت اصل تنوع، جذابيت، كارآمدى و جديد بودن برنامه‏ها.
- تعيين اولويتهاى تحقيقاتى در خصوص نحوه تأمين اوقات فراغت و ارزيابى مستمر از برنامه‏هاى فرهنگى بانوان از طريق پژوهشهاى نظر سنجى و تأثير سنجى بر زندگى

حاصل ماشین وضع مصوبه کشور با تمام توان، چاپ و تکثیر مصوبه است. چیزی که در دستگاه تقنین از آن به عنوان تورم مصوبه و وضع مصوبه یاد می کنند. انبارش بیش از حد مصوبات ناکارآمد، خود به تشدید ناکارآمدی ها می افزاید و بی قانونی را در جامعه ترویج می نماید. داشتن حجم وسیع و تعداد بسیار زیاد مصوبات و مقررات در هر یک از مراکز و مراجع متعدد تقنینی مایه مباهات آنها نبوده و نخواهد بود
فردى، اجتماعى و.... زنان و دختران.
- انجام پژوهشهاى تطبيقى بمنظور استفاده از راهكارهاى عملى و اقدامات انجام يافته پيرامون اوقات فراغت زنان و دختران در كشورهاى مسلمان و غير مسلمان.
- انجام پژوهشهاى تطبيقى براى بهبود وضع‏گذران اوقات فراغت زنان در مراكز فرهنگى مختلف و تبادل اطلاعات.
راهبرد ۴. ضرورت ايجاد زمينه‏هاى مناسب براى بهره ورى اقتصادى از اوقات فراغت زنان و دختران
سياستهاى اجرايى:
- ترويج فرهنگ كارمحورى و استفاده عملى از دانش در زندگى فردى و اجتماعى زنان و دختران.
- توجه به آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و دانشهاى كاربردى.
- مهارت بخشى لازم به زنان و دختران بمنظور گسترش اشتغال مولد خانگى و كاهش معضل بيكارى.
- ارزش گذارى و ارائه گواهينامه و مدرك معتبر رسمى به دانش‏آموزان و دانشجويان شركت كننده در برنامه‏هاى اوقات فراغت و لحاظ نمودن آن در نظام آموزشى كشور و مراكز كاريابى.
مؤلفه ۲: نيروى انسانى
راهبرد. ۱شناسايى، تربيت و بهره‏گيرى از نيروهاى كارآمد در عرصه فعاليتهاى فرهنگى و تقويت كادر فرهنگى مراكز مربوط
سياستهاى اجرايى:
- استفاده از زنان توانمند و متعهد)از دانش آموختگان حوزوى، دانشگاهى و نيروهاى دستگاههاى اجرايى(بمنظور جلب مشاركت آنان در برنامه ريزى و اجراى اوقات فراغت بانوان.
- پيش بينى ضوابط و شرايط خاص علمى، اخلاقى و فرهنگى ويژه مربيان، متناسب با شرايط و ويژگيهاى برنامه‏هاى مختلف.
- لزوم استفاده از توانايى‏ها و ظرفيت‏هاى دختران روستايى و عشايرى و استفاده از آنان براى بهينه‏سازى وضع فرهنگى- اجتماعى و اقتصادى زنان روستايى در قالب طرحهاى اوقات فراغت.
- اتخاذ تدابير لازم براى جذب و تربيت مديران و برنامه‏ريزان فرهنگى- اجتماعى از ميان بانوان متعهد و متخصص.
مؤلفه ۳. مديريت و نظارت
راهبرد ۱. ضرورت تقويت مديريت كلان فرهنگى و اتخاذ روشها و شيوه‏هاى كارآمد نظارتى در برنامه‏ريزى اوقات فراغت
سياستهاى اجرايى:
- تدوين شاخصها و نظام ارزشيابى از عملكرد مديران و برنامه‏هاى مراكز ذى‏ربط در ابعاد مختلف بمنظور تكميل و ارائه الگوهاى موفق از نحوه گذران اوقات فراغت زنان.
- ارتقاء سطح آگاهيها و توانمنديهاى فرهنگى مديران و مسئولان از طريق برگزارى دوره‏هاى آموزش ضمن خدمت بصورت كوتاه مدت و دراز مدت.
- تشويق و ترغيب مديران خلاق، معرفى شيوه‏هاى موفق مديريت و نيز معرفى مراكز نمونه در گذران اوقات فراغت.
- نقد و ارزيابى مستمر برنامه‏هاى اوقات فراغت بانوان در مراكز ذى‏ربط بمنظور بازنگرى براى تعميق محتوا و جذابيت و تقويت تمايلات دينى و اخلاقى در برنامه‏ها.
راهبرد ۲. هماهنگى ميان دستگاهها و مراكز فرهنگى براى استفاده بهينه از امكانات، منابع و نيروى انسانى يكديگر
سياستهاى اجرايى:
- تخصيص بودجه و منابع مالى و امكانات لازم توسط دستگاه و سازمانهاى ذى‏ربط براى تأمين اوقات فراغت بانوان و تبادل تجهيزات و امكانات بين دستگاههاى اجرايى براى تأمين اوقات فراغت بانوان.
- برنامه‏ريزى، ايجاد هماهنگى و نظارت بر اجراى سياستها و برنامه‏هاى اوقات زنان و دختران در مركز توسط شوراى اجتماعى وزارت كشور در استانها به عهده كميته زنان و جوانان مى‏باشد.
- تهيه گزارش عملكرد سالانه درخصوص برنامه‏هاى اوقات فراغت توسط مديران هر دستگاه و ارسال آن به كميته زنان و جوانان در استانها و انتشار آن توسط شوراى اجتماعى وزارت كشور.
- شناسايى مشكلات و معضلات موجود در مراكز مربوط در خصوص گذران اوقات فراغت زنان و ارائه راهكارهاى مناسب براى حل آنان.
مؤلفه ۴. توسعه و تجهيز و گسترش امكانات
راهبرد۱.شناسايى وگسترش امكانات وتجهيزات فرهنگى دستگاهها براى استفاده بانوان دراوقات فراغت
سياستهاى اجرايى:
- ايجاد زمينه مناسب براى مشاركت و سرمايه‏گذارى سازمانهاى دولتى، غير دولتى و آحاد مردم براى احداث مراكز فرهنگى، هنرى و ورزشى ويژه بانوان.
- شناسايى و معرفى مراكز فرهنگى- اجتماعى)تخصصى و عمومى(براى اطلاع و استفاده ساير دستگاهها و نهادها از امكانات و توليدات فرهنگى موجود و اطلاع رسانى عمومى به زنان و دختران براى بهره‏مندى از اين مراكز.
- فراهم نمودن زمينه‏هاى لازم براى بهره‏مندى بانوان محروم و مستضعف از امكانات موجود فرهنگى بدون پرداخت هزينه.
- اتخاذ تدابير مناسب براى توسعه مراكز فرهنگى و بهره‏مندى سريع، آسان و ارزان از تسهيلات فراغتى در محل زندگى بانوان و توزيع عادلانه اين امكانات در استانهاى مختلف كشور.
- رعايت ضوابط معمارى اسلامى و ملى با توجه به خصوصيات روحى و جسمى بانوان در ساخت و تجهيز مراكز فرهنگى ويژه آنان.
- ايجاد مجتمع‏هاى چند منظوره فرهنگى، هنرى، ورزشى محفوظ و مستتر در تهران با امكانات گوناگون اعم از كتابخانه، سالن اجتماعات، سالن سينما، مهدكودك، وسايل شهربازى، غذاخورى، محل خريد و... بعنوان يك حركت آغازين و الگويى.
- اختصاص بوستانها، مراكز فرهنگى و تفريحى مختص بانوان.
- پيش‏بينى ضبط و تكثير كلاسهاى آموزشى براى استفاده غيرحضورى علاقمندان.
تبصره: آيين‏نامه اجرايى سياستهاى فوق را شوراى اجتماعى وزارت كشور تهيه و دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به دستگاههاى ذى‏ربط ابلاغ مى‏كند. نظارت بر اجراى آن نيز بر عهده هيئت نظارت و بازرسى شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى‏باشد.

نقد و بررسی مصوبه
- ایجاد بی نظمی در حقوق و تکالیف جامعه با مصوبات بی نظم
بدون تردید بی نظمی ناشی از بی تدبیری واضعان مصوبه به جامعه منتقل می شود و با بی انضباطی مردم در انجام تکالیف آنها همراه است چون با توجه به ضعف در وضع مصوبه، رسیدن به حقوق شان را همراه با دشواری می بینند. بنابراین بصورت عمل متقابل در قراردادهای اعتباری اجتماعی خود سستی می کنند.
- آثار مخرب تعدد مصوبات و مقررات
با توجه وجود عارضه ناگوار تورم مصوبه و وضع مصوبه کشور، احتمال بروز ناهماهنگی های زمان آغاز و پایان مصوبات وجود دارد که معمولا ناشی از ازدحام مصوبات و حواشی فراوان مربوط به آنها و غفلت و فراموشی ناشی از شلوغی و فراوانی موارد مشابه است که معمولا در دستگاه های اجرایی نیز این مهم قابل تکرار است.
- نام مصوبه به مثابه فرآیندهای قانونی
در برخی از نامگذاری ها انواع و اقسام تغییرات انجام شده اعم از الحاق، اصلاح، ابطال، ارجاع و... در ماده و تبصره های قانونی عینا در نام مصوبه قید شده است که علاوه بر طولانی شدن نام، مشتمل بر عبارات یا جملات نامانوس و غیرعادی شده است. در این شکل از نامگذاری مصوبات، محتوای مصوبه در قالب نام مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از مصوبات که انواع و اقسام تغییرات را در خود دیده اند تکرار اسامی تغییرات، صورت نازیبایی از نامگذاری مصوبات را به نمایش می گذارد.
- مفصل بندی و اتصال محتوایی مطالب مصوبه
ارتباطات درونی و بیرونی مصوبات با یکدیگر با نقاطی نیازمند است که محل اتکای کانون های ارتباطی است. این نقاط کانونی دارای انرژی فراوان در تامین محتوای مرتبط با مصوبات است. بخش مهمی از نقاط کانونی مرجع در یک قانو ن، عناوین بکار رفته در آن است که می تواند به روش های گوناگون و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. عناوین در واقع نقاط متحرک محتوا هستند که قابلیت ارتباطات درونی و بیرونی مصوبات را فراهم می کنند. عناوین با ارزش گذاری رتبه ای محتوای مصوبه نقاط و کانون های پرانرژی محتوای مصوبه را مشخص می سازد. بطور طبیعی بیشترین توجه مخاطب به کانون های پرانرژی معطوف می گردد.
- قابل فهم نمودن مصوبه
هر مصوبه از طریق تقسیم مفاهیم آن به بخش های کوچکتر قابل فهم می شود. کلیت محتوای در یک مصوبه شاید برای همگان قابل فهم نباشد. عنوان بندی موضوعات مطرح شده در یک مصوبه نقش تقطیع و کوچک سازی مفاهیم را به عهده دارد که می تواند فهم مندجات در یک مصوبه را برای همگان میسر سازد. ارتقای قدرت تشخیص معنای مصوبات با تفکیک بین اجزای مفهومی آنها از طریق عنوان بندی، مشکلات ذهنی پیرامون مصوبه را واضح می سازد و با شفاف سازی موضوع مصوبه را قابل فهم می نماید. اصولا مصوبه ای به راحتی فهمیده و اجرا می شود که ابهامات و
انجام شدني بودن مصوبه به معنای عملیاتی بودن آن از صفات عرضی مصوبه است که ناظر به اهمیت اجرایی بودن مصوبه مصوب است. قانونی بهترین مصوبه است که به بهترین شکل ممکن بتوان آن را اجرا نمود. چه بسیارند مصوباتی که زمینه اجرای آنها در جامعه امروزی ما وجود نداشته یا سپری شده است. مصوبه را برای اجراکردن و اجرا شدن تصویب می کنند نه فقط برای تصویب
مشکلات ذهنی پیرامون آن از طریق تقسیم بندی و طبقه بندی های ساده ساز برطرف گردد.
- تصویب مصوبات تکراری و مشابه فراوان
عدم تنقیح مصوبات کشور موجب شده است که نادانسته های ما از مصوبات از دانسته های ما از مصوبات بسیار بیشتر است به نحوی که آنچه که در مورد مصوبات تصویب شده قبلی نمی دانیم به مراتب از آنچه که می دانیم بسیار بیشتر است. ممکن است در موضوعی خاص چندین مصوبه در سال های مختلف تصویب شده باشد که حافظه تاریخی محدود وضع مصوبه کشور یارای بخاطرآوری همه درونداشت های خود را نداشته و ندارد.
- پراکنده کاری در وضع مصوبه
نظام وضع مصوبه دارای حافظه تاریخی قوی و نیرومندی نیست و حسب محدودیت قدرت شناخت آدمی نمی تواند به یادآوری مصوبات فراوان پیرامون یک موضوع خاص صرفا به حافظه شخصی خود متکی باشد. در غیر اینصورت باید به حافظه سازمانی و سیستمی متکی بود که در حال حاضر وجود ندارد. در قوای سه گانه شاید چن ده هزار مصوبه و مقرره وجود داشته باشد که همچون کلافی سردرگم در هم پیچیده است و دست و پای مجریان مصوبه را برای حل مشکلات زندگی مردم بسته است.
- بی اهمیتی تکرار و موضوعات تکراری در مصوبه
در صورت وقوع بسیار زیاد تکرار، رفته رفته موضوع تکراری اهمیت خود را از دست می دهد و از نظام حساسیت مخاطبان خارج می شود. افت اهمیت و منزلت موضوع تکراری ناشی از بی فایده بودن محتوای موضوع تکراری است. در بخشی از جامعه، مصوبه به علت ناکارآمدی و ناتوانی در حل مشکلات زندگی مردم از اهمیت مورد انتظار برخوردار نیست که آسیب شناسی این مهم قابل بحث و بررسی است. به هر دلیلی حضور تکراری ولی ناکارآمد مصوبه موجب بی اهمیتی آن شده است.
- ایجاد تورم مصوبات و مقررات در نظام اجرایی کشور
حاصل ماشین وضع مصوبه کشور با تمام توان، چاپ و تکثیر مصوبه است. چیزی که در دستگاه تقنین از آن به عنوان تورم مصوبه و وضع مصوبه یاد می کنند. انبارش بیش از حد مصوبات ناکارآمد، خود به تشدید ناکارآمدی ها می افزاید و بی قانونی را در جامعه ترویج می نماید. داشتن حجم وسیع و تعداد بسیار زیاد مصوبات و مقررات در هر یک از مراکز و مراجع متعدد تقنینی مایه مباهات آنها نبوده و نخواهد بود. مضافا اینکه ناکارآمدی مصوبات یادشده، از جهت پاسخگویی آنها را در پیشگاه جامعه مورد سوال قرار می دهد.
- حافظه تاریخی ضعیف وضع مصوبه
وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی علیرغم سابقه بیش از ۱۱۰ ساله خود دارای حافظه تاریخی بلند و میان مدت فعالی نیست و اساسا نمی داند در مخزن اطلاعات وضع مصوبه کشور چه مصوباتی با چه محتوایی وجود دارد که در موقع تصویب و تایید مصوبات جدید از آنها استفاده نماید. نداشتن حافظه تاریخی به معنای قطع ارتباط با گذشته و با سوابق موضوعی است که قرار است مورد تصویب قرار گیرد. دستاورد این فراموشی تاریخی، پاسخگویی به نیازهای روزمره و رومرگی وضع مصوبه به روش سنتی است که در حال حاضر کشور با مشکلات این شیوه وضع مصوبه ناکارآمد مواجه است.
- بی توجهی واضع مصوبه از تعیین زمان اجرای دقیق مصوبه
وقوع مشکلات ناشی از سرگردانی مقیاس در وضع مصوبه، نشانه بی توجهی واضعان مصوبه در تعیین مختصات زمانی اعتبار مصوبه است. وجود بخش های مختلف اعم از کمیسیون های تخصصی، معاونت وضع مصوبه، معاونت نظارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفاتر نمایندگان، فراکسیون های مختلف و شخص نمایندگان نمی تواند توجیه کننده بروز خطای سهوی در این زمینه باشد. در صورت عمدی بودن این دست خطاهای وضع مصوبه، باید برای این رویه نادرست بصورت قاطعانه تدبیری اندیشیده شود چرا که هویت مصوبه، واضع مصوبه و وضع مصوبه از این طریق زیر سوال می رود.
- بی توجهی نظارت کنندگان بر حسن اجرای مصوبه
دستگاه های نظارت کننده بر حسن اجرای مصوبات اعم از مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و نهادهای بازرسی در دستگاه های اجرایی نسبت به وقوع این نوع خطاهای وضع مصوبه دارای عملکرد قابل قبولی نیستند. اعمال نظارت پسینی (پس از اجرای مصوبه) برای پیشگیری از سرگردانی مقیاس کافی نیست و انجام نظارت های پیشینی (پیش از اجرا) می تواند از تصویب مصوبات ناقص جلوگیری نماید.
- دفاع مصوبه از حفظ حقوق عامه به مثابه تامین رفاه اجتماعی
یکی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه در کشور، حفظ حقوق عامه به مثابه تامین رفاه اجتماعی است. این حق مردم است که در سایه مصوبه توقع داشته باشند که در رفاه کامل زندگی کنند و برای حقوق و امکانات اولیه زندگی خود دغدغه خاطر نداشته باشند. وظیفه مصوبه و وضع مصوبه نیز تامین حفظ حقوق عامه به معنای تامین رفاه اجتماعی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تامین رفاه اجتماعی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از زبان نافهم
واضح بودن مصوبه به معنای دوری مصوبه و وضع مصوبه از زبان نافهمی مردم است. زبان معیار فارسی، گوهر گرانبهایی است که رعایت اصول نگارشی آن می تواند مشکل نافهمی مصوبه را در جامعه از بین ببرد. قانونی واضح است که بیشترین فهم را میان مردم داشته باشد و به راحتی زمینه تبعیت پذیری از مصوبه را در جامعه هدف فراهم نماید. البته آنچه که تاکنون کشور با آن مواجه است ییروی کامل مصوبه و وضع مصوبه از زبان نافهمی مصوبه در جامعه است. گویی واضع مصوبه در وضع مصوبه شان خاصی برای فهم مردم قایل نیست. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نافهم بودن زبان مصوبه و وضع مصوبه نزد مردم به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه عملیاتی بودن
انجام شدني بودن مصوبه به معنای عملیاتی بودن آن از صفات عرضی مصوبه است که ناظر به اهمیت اجرایی بودن مصوبه مصوب است. قانونی بهترین مصوبه است که به بهترین شکل ممکن بتوان آن را اجرا نمود. چه بسیارند مصوباتی که زمینه اجرای آنها در جامعه امروزی ما وجود نداشته یا سپری شده است. مصوبه را برای اجراکردن و اجرا شدن تصویب می کنند نه فقط برای تصویب. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم عملیاتی بودن به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه حفظ تعادل پدیده ها در مصوبه
جامعه دارای طبیعتی به عنوان کالبد است که مجموعا از آن به عنوان منابع طبیعی نام برده می شود. مصوبه و وضع مصوبه برای تعیین روابط در جامعه ناگزیر است که نسبت جامعه را با کالبدی که جامعه در آن به حیات خود ادامه می دهد تعیین نماید.
کالبد طبیعی جامعه فقط در حالت تعادل می تواند به جامعه برای تداوم فعالیت هایش امکان ظهور و بروز دهد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای حفظ تعادل پدیده ها را در وضع مصوبه داشته باشد.
در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ تعادل پدیده ها در مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- وضع مصوبه علني به مثابه شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی
واضع مصوبهي علني به مثابه معنای شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی یکی از اصول وضع مصوبه است. علنی بودن مصوبه و وضع مصوبه می تواند شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی را تامین نماید که نقش مهمی در جامعه پذیری مصوبه داشته باشد و زمینه های مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی را از بین ببرد. شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی در جلب سرمایه های اجتماعی معطوف به مصوبه و وضع مصوبه فعال است و به ارتقای جایگاه و شان و منزلت مصوبه و وضع مصوبه در جامعه می انجامد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبهي علني به مثابه شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115717
 
Share/Save/Bookmark