داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۳۷
 
 
تقابل مرزي
قاسم غفوري:
هر چند كه پيوندهاي قومي و برخي تحولات منطقه‌اي، پاكستان و افغانستان را به همگرايي اجباري سوق داده اما اختلاف‌هاي قديمي بويژه در خطوط مرزي (مرز ديورانه) در كنار تحركات اشغالگران افغانستان اين مناسبات را با چالشهايي همراه ساخته است. در ادامه تنشهاي موجود ميان دو كشور، اخبار و گزارش‌ها از تقابل آتش در مرزهاي طرفين حكايت دارد. افغانستان تاكيد دارد كه پاكستان حملات موشكي به خاك اين كشور انجام داده و در مقابل پاكستان نيز ناتواني كابل در مقابله با طالبان و گروههاي تروريستي را عامل بحران هاي خود مي‌داند.
اسلام‌ آباد مقابله با تهديدات مرزي را برابر با حفظ تماميت ارضي و مقابله طرح احتمالي تجزيه كشورش مي‌داند كه مي‌تواند تاثير امنيتي بر عرصه داخلي اين كشور داشته باشد.
به عبارتي اسلام آباد حملات اخير خود را، نوعي پاسخگويي به حملات و كشتارهاي صورت گرفته از جانب طالبان مي‌داند. در مقابل افغانستان نيز هر چند مقابله با طالبان را امري مهم ارزيابي مي‌كند اما با ديده ترديد به تحركات نظامي پاكستان نگريسته كه مي‌تواند امنيت و ثبات اين كشور را تهديد ‌كند، بويژه اينكه اين تحركات طالبان را به تشديد حملات در خاك افغانستان سوق داده است.
بازيگر سوم ناآرامي‌هاي اخير مرزهاي پاكستان و افغانستان را اشغالگران افغانستان تشكيل مي‌دهند. هر چند آنها در ظاهر از تنشهاي پيش‌ آمده ابراز نگراني كرده و خواستار پايان آن مي باشند اما در اصل آنها خود بر فروزنده چنين تنشهايي هستند تا در لواي آن بتوانند اهداف خود را اجرايي سازند.
پرونده غرب نشان مي‌دهد كه آنها چند هدف اصلي را در منطقه پي‌گيري مي‌كند. امضاي توافقنامه استراتژيك با افغانستان براي حضور بلند مدت در اين كشور ،توجيه مذاكره با طالبان، گسترش نظامي گري در خاك پاكستان به بهانه امنيت افغانستان ، مقابله با طالبان و ... از جمله اين اهداف است.
ايجاد تقابل ميان افغانستان و همسايگانش، فرصتي خواهد بود تا اشغالگران بتوانند از فضاي تنش براي تحقق سلطه طلبي‌هاي خود بهره‌برداري كنند. اين سياست را در اقدامات اشغالگران در تمام مرزهاي افغانستان مي‌توان مشاهده كرد كه با نام امنيت اين كشور به توجيه نظامي گري ‌هاي خود مي پردازند.
در نهايت مي‌توان گفت كه هر چند اختلاف ميان پاكستان و افغانستان امري ريشه‌اي است اما حضور و تحركات اشغالگران افغانستان بويژه بازي چند جانبه آنها در زمينه امنيت عامل تنشهاي اخير مي‌باشد كه تاثير منفي بر ثبات كل منطقه خواهد داشت بويژه اينكه اشغالگران با بهره‌گيري از اين شرايط براي رسيدن به اهداف سلطه طلبانه خود بهره‌برداري مي‌كنند كه پيامد آن را در تنشهاي مرزي اخير پاكستان و افغانستان مي‌توان مشاهده كرد.
کد مطلب: 67331
 
Share/Save/Bookmark