میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۳۵
 
 
علم اقتصاد در جیگرکی
به نظر من، این حرف درست نیست و چرت و پرت است. احتمالا دولت، مطب پزشکان را...

عبارت زیر از کیست؟
به نظر من، این حرف درست نیست و چرت و پرت است. احتمالا دولت، مطب پزشکان را با بازار صرافان و موضوع را با درآمد‌های نفتی اشتباه گرفته است.
الف) نعمت سه کله
ب) باقالی فروش نبش گود چاله میدان
ج) جواد خیابانی
د) یک نماینده مجلس 

این عبارت از کیست؟
طرف دو تا صفر کم می‌کند و یا دو تا صفر زیاد می‌کند و نمی‌داند، این اعداد چقدر بار منفی در جامعه ایجاد می‌کند.
الف) بقال محل
ب) میوه‌فروش محل
ج) جیگرکی محل
د) همان نماینده مجلس 

این یکی اظهار نظر از کیست؟
کشوری که این همه نفت دارد، نباید مردمش مالیات پرداخت کنند.
الف) آدام اسمیت - پدر علم اقتصاد -
ب) برادر سیف - پدردرآور علم اقتصاد -
ج) یک نماینده مجلس - نظریه پرداز جدید علم اقتصاد -
د) هیچکدام

کد مطلب: 107707
 
Share/Save/Bookmark