میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۷
 
 
نفت، اقتصاد مقاومتي ومديريت دولت
اقتصاد مقاومتی عبارت از یک نظام اقتصادی است که با وجود دشواری ها، تهدیدات، خصومت‌ها و تکانه‌های مختلف بتواند اهداف خود را...

اقتصاد مقاومتی عبارت از یک نظام اقتصادی است که با وجود دشواری ها، تهدیدات، خصومت‌ها و تکانه‌های مختلف بتواند اهداف خود را محقق کند. این بدان معناست که هر مکتب اقتصادی درراستای تحقق اهداف خود ـ که از طریق طراحی واجرای یک نظام اقتصادی آن را پیگیری می‌کند ـ با انواعی از موانع و شوک‌ها (تکانه‌ها) مواجه می‌شود.درچنین وضعیتی یک نظام اقتصادی مقاومتی اقتضا می کند تدابیرلازم برای برخورد با این موانع و شوک ها اتخاذ شده باشد. براین اساس موضوع اقتصاد مقاومتی صرفا مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز با تعابیری نزدیک، به سمت مقاوم کردن اقتصاد خود حرکت کرده اند.
یک اقتصاد ملی و مقاوم، درکنار توانایی های وسیع و خودکفایی پایدار، در حوزه های تغذیه، بهداشت، مواد خام اولیه، مسکن، حمل و نقل، مخابرات، انرژی، منابع مالی و...که اکثرمنافع انسان ها را تأمین می کند، ورود کرده و آن را در اولویت اصلی قرار می دهد. هدف یک اقتصاد پایدار، مقاوم و خودکفای ملی را باید تلاش برای هماهنگی و همراهی بین هر انسانی با دیگر همنوعانش، با طبیعت، محیط زیست و فناوری جست وجو کرد تا خلاقیت فردی به بردگی جامعه مصرفی در نیاید.كارشناسان معتقدند ؛ دراین ارتباط ، وظایفی که برای محقّق ساختن یک اقتصاد ملی مقاوم و مستقل درپیش رو قرار دارد ، عبارتند از: کاهش واردات تا حد ممکن ، کاهش صادرات وابسته ، تنوع بخشی به صادرات ، بازسازی و حمایت جدی از شرکت های کوچک یا با مسئولیت محدود و به این ترتیب اشتغالزایی ، مبارزه با دیوان سالاری و فساد ، جلوگیری از فرارمغزها ، حمایت از نوآوری ها و اختراعات ، اطلاعات به روز در فناوری ، فناوری و سایرعلوم ، استفاده حداکثری ازمنابع ملی و تولید داخلی ، تولید کالا با قابلیت عرضه جهانی ، اولویت بر خودکفایی به جای همراهی با فرآیند جهانی شدن وحفاظت از منابع و مواد خام طبیعی (نفت،گازو...). تمام این موارد درکنارتمرکز بر توسعه پایا یا به عبارت دیگر برابری وهمکاری عادلانه اقتصاد،زیست بوم و فعالیت های اجتماعی برای دسترسی به یک اقتصاد خلاقانه وآینده نگر.
یکی ازاصول اقتصاد مقاومتی این است که به نفت به عنوان یک سرمایه نگاه کنیم و درآمد حاصله ازآن را برای هزینه ها استفاده کنیم . لذا پیشنهاد این است بعد از توافق هسته اي درآمد نفت در زیر ساخت های اقتصاد و خرید تکنولوژی بکار گرفته شود و دولت سعی کند درآمد خود را از بودجه غیر نفتی تأمین کند؛ و لذا ضرورت ايجاب مي نمايد پس از توافق هسته اي،تولید باید به سمت رقابت پذیری حرکت کند و حمایت از آن نباید از کانال درآمد نفتی صورت گیرد. بنابراين دولت می تواند از این موقعیت بهره گرفته و نسبت به شناسایی ضعف های موجود در بخش سرمایه گذاری اقدام و بازار را مديريت نمايد. از نقطه نظرمنطقي بايد اذعان داشت كه ؛ ایران از نظر جغرافیایی با ۱۵ کشورهمسایه است و با جمعیت پیرامونی-۳۷۰ ميليون نفر- که دراطراف کشور واقع شده- به همراه ۸۰ میلیون نفر در بازار داخلي- بازار بالقوه ای برای خود می تواند مهیا نماید که همین تعداد می توانند کلید اولیه تولید ما باشند ؛ لذا برای اینکه عقب ماندگی ها جبران شود الان بهترین موقعیت است تا درسایه تکیه برتوان داخلی ؛ اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل مد نظرقرارگیرد.

کد مطلب: 94160
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark