میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
نماش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲
مفهوم توليد و سرمايه ايراني
۲۵ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۰۱

مفهوم توليد و سرمايه ايراني

سال ۹۱ از سوي رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالي) به عنوان " توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني " مزين گشته است. اين عنوان مفاهيم بلند و عميقي را در خود نهفته است كه به برخي از آنها اشاره ميشود: ۱- لزوم ارائه تعريف جامع از توليد شايد در نگاه اول وقتي سخن از توليد به ميان ميآيد ، ذهنها متوجه ...

 
نگاه اسلام به حقوق اقلیت ها در حوزه اقتصادی
۱۴ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۲۵

نگاه اسلام به حقوق اقلیت ها در حوزه اقتصادی

آزادی مفهوم عامی است که قابلیت تسری به سایر حوزه های اجتماعی از جمله اقتصاد را داراست . این مسئله زمانی که در کنار موضوع اقلیت های دینی و آزادی های اقتصادی آنان مطرح می شود اهمیت دو چندانی پیدا می کند . اسناد و شواهد تاریخی گواه انست که اسلام همواره نسبت به آزادی تعاملات اقتصادی اقلیت های و حفاظت و ...

 
۱۲