میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
آرشیو
 
نماش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۱۳ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۵۳

ضرورت تغییر جهت سرمایه گذاری ها به سمت بخش های راهبردی

شاخص گذاری ها درست و بروز و میزان اهمیت راهبردی آنها در کشور در دسته بندی های قدرت اقتصادی ، قدرت ملی ، امنیت اقتصادی ،امنیت روانی اجتماعی ، بهبود فضای کسب و کار ، درجه جذب سرمایه خارجی ، پایداری سرمایه گذاری خارجی ، ارتباطات بین الملل که در نهایت به بهبود شاخص های ثروت و منافع ملی ختم گردد حائز اهمیت ...

 
۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۱

شبکه ها اجتماعی ، تبلیغات و بازاریابی چهره به چهره

گستردگی شبکه های اجتماعی امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست و میزان تاثیر گذاری آنها بر پدیده های اجتماعی و انسانی در حوزه های مختلف امری بارز است . ممکن است بارها درباره مزایا و معایب این دنیای جدید مطالبی خوانده یا شنیده باشید در این متن قصد بررسی شبکه ، مزایا و معایب اش را ندارم و رویکرد ما بر روی استفاده ...