میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
آرشیو
 
نماش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
بدون شرح!
۳۰ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۵

بدون شرح!

 
بدون شرح!
۲۸ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۵۱

بدون شرح!

 
هفدهمین سالگرد قتل‌عام مسلمانان بوسنی و هرزگوین توسط ارتش صرب‌ها
۲۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۸

هفدهمین سالگرد قتل‌عام مسلمانان بوسنی و هرزگوین توسط ارتش صرب‌ها

در هفدهمین سالگرد قتل‌عام مسلمانان بوسنی و هرزگوین توسط ارتش صرب‌ها، خانواده قربانیان این حادثه ديروز ضمن به خاك سپاري اجساد ۵۲۰قرباني تازه شناسايي شده، مراسم یادبودی را در قبرستان «پوتوکاری» برگزار كردند. اين در حالي است كه ناتو و سازمان ملل به عنوان عاملان اين كشتار هنوز محاكمه ...

 
اندر حكايت حقوق و مخارج!
۲۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۵

اندر حكايت حقوق و مخارج!

 
بدون عنوان
۱۲ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۴۱

بدون عنوان

 
كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد...
۱۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۳۹

كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد...

كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد چنانكه صدها نفر از مردم شهر مونترآل کانادا با شرکت در تظاهرات و پوشیدن لباس مشکی و تشييع تابوت دموکراسی، به نبود دموکراسی در این کشور اعتراض کردند.