کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سي و سه پل در حال مرمت و تعمير

29 تير 1390 ساعت 21:27


سي و سه پل در حال مرمت و تعمير است، اما دريغ كه زاينده رود ديگر آبي ندارد تا به آغوش اين پل بنهد.


کد مطلب: 146

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/news/146/سي-سه-پل-حال-مرمت-تعمير

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir