سیاست روز 23 آبان 1389 ساعت 11:14 https://www.siasatrooz.ir/vdcai0nm.49nu615kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : راپورت‌هاي يوميه -------------------------------------------------- متن : راپورت نمره يك- خانه ملت مقدمتا معروض مي‌دارد حاج توكل الممالك- رئيس دايره تفحص و تحقيق خانه ملت به مقرري ماهيانه يكي از روساي خزانه خصوصي (بانك خصوصي- مترجم) ايراد وارد كرده و فرموده‌اند اين خادم كوچك رعايا سالانه شش ميليارد ريال وجه رايج مملكتي مداخل دارد. ظاهرا دوسيه ايشان عنقريب به نظميه ارجاع شده و حق رعايا را از وي بازخواهند ستاند (كذا در متن) راپورت نمره دو- بلاد فارسي از بلاد فارس خبر مي‌رسدكه طفل نوپاي يكي از نغمه سرايان با جمعي از اهالي طرب و آلات و ادوات ممنوعه به قصد آوازه خواني راهي آن سامان شده بودند كه با هوشياري مقامات بلاد فارس پيش از اجراي ساز و آواز، اين توطئه مذبوحانه كشف و خنثي شد. راپورت‌ها حكايت از آن دارد كه معمولا در اين مراسمات (كذا در متن) جمعي برانداز با حركات موزون و قلتشن مآبانه سعي در برهم زدن نظم عمومي داشته و بر آتش فتنه مي‌دهند. راپورت نمره 3- سيستان و بلوچستان اجزاي نظميه چنين راپورت داده‌اند كه در مكتب خانه‌اي در بلاد سيستان بر اثر كتك و ايضا فلك مكتب خانه چي، طفل يكي از رعايا دار دنيا را رها كرده و از ديار فاني به عالم باقي شتافته است. بانو فاطمه قربان- دستيار شيخ الممالك المحروسه حاج بابا السلطنه- حفظه الله امثالهم- در اين باب غفلت و بي‌احتياطي مكتب دار را عامل بروز اين مرگ فجيع دانسته و وعده داده در آينده با مكتب داران متخلف برخورد شديد خواهد شد. گمان راپورتچي اين است كه به احتمال قريب به يقين مقصر اين دوسيه خلبان يك طياره روسي- موسوم به توپولف- است كه با لباس مبدل مكتبخانه اين قتل را صورت داده است. از قرار معلوم بنا شده دستورالعملي به مكتبخانه‌ها ابلاغ گردد و از اين پس مكتب داران خدوم به جاي داغ و درفش به سيلي نرمه و تودهني ملايم و ايضا پس گردني اكتفا نموده و باقي مجازات را بر عهده ميرغضب باشي بگذارند.