سیاست روز 6 خرداد 1390 ساعت 7:36 https://www.siasatrooz.ir/vdcaieni.49nm615kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : عکس/ ناصر حجازی در لباس آخرت(+14) -------------------------------------------------- متن :