سیاست روز 6 ارديبهشت 1399 ساعت 22:12 https://www.siasatrooz.ir/vdcaoen6m49n6y1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : یکدیگر را پوست "بکنید" نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید... -------------------------------------------------- متن : نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید. برادر محمد رضا خباز: اصلاح طلبان باید «پوست‌...» کنند. الف) کلفتی ب) نازکی ج) یکدیگر را ب... د) اندازی بعد از مرگ "کیم"- رهبر کره شمالی- چه کسی در پیونگ یانگ به قدرت می رسد؟ الف) ننجونش ب) عمه اش ج) شوهر عمه اش د) مه لقا خانم عبارت زیر از کیست؟ حرف‌هایم درباره تزریق موادضدعفونی به بدن شوخی بود. الف) مستر بین ب) مهران مدیری ج) کریم شیره ای د) رییس جمهور آمریکا