سیاست روز 2 خرداد 1395 ساعت 21:03 https://www.siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbsapiuur.html -------------------------------------------------- چهارجوابی عنوان : دنیا دیگه مث تو نداره اسحاق جهانگیری: من امروز صبح روزنامه‌ها را خواندم و واقعاً ‌اگر به برخی از این روزنامه‌ها نگاه نکنیم... -------------------------------------------------- متن : اسحاق جهانگیری: من امروز صبح روزنامه‌ها را خواندم و واقعاً ‌اگر به برخی از این روزنامه‌ها نگاه نکنیم بهتر است. با توجه به این اظهارنظر روزنامه‌ها باید چه تیتری بزنند که برادر جهانگیری خوشش بیاید و روزنامه‌ها را نگاه کند؟ الف) قد و بالای تو رعنا رو بنازم ب) تو بهتری، از همه سری ج) همه چی آرومه من چقدر خوشحالم د) دنیا دیگه مث تو نداره  ایضا برادر جهانگیری: من عید ۹۲ به یکی از بیمارستان‌های کرمان سر زدم که در آنجا تعداد زیادی از همراهان بیماران از من کمک مالی یا تجهیزات درمانی می‌خواستند. در حالی که در عید ۹۳ به همان بیمارستان رفتم و حتی یک نفر هم برای مشکلات درمانی به من مراجعه نکرد. به نظر شما دلیل این اتفاق، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ الف) از ایشان قطع امید کرده‌اند. ب) از دنیا رفته اند. ج) همراهان معاون اول رئیس‌جمهور به آنها اجازه ورود نداده‌اند. د) هیچ‌کدام  همچنان برادر جهانگیری: عده‌ای نمی‌فهمند باید به چه چیزهایی افتخار کنند. منظور از "چه چیزهایی" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ الف) کلید ب) قفل و کلید ج) آیفون تصویری د) سالمندان