سیاست روز 12 ارديبهشت 1391 ساعت 19:58 https://www.siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html -------------------------------------------------- عنوان : نخستين نمايشگاه توليدات سوريه در تهران -------------------------------------------------- متن :