سیاست روز 10 آذر 1398 ساعت 22:09 https://www.siasatrooz.ir/vdcbf8b8grhb8wp.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : دماغ دولت در حساب های بانکی ملت قرار شد دیگر نزنیم. یعنی مواضع خودمان را پیش خودمان نگه داریم و بعد از انتخابات رونمایی کنیم اما نشد. تقصیر آقای مدیرمسئول بود که به ما فشار آ -------------------------------------------------- متن : قرار شد دیگر نزنیم. یعنی مواضع خودمان را پیش خودمان نگه داریم و بعد از انتخابات رونمایی کنیم اما نشد. تقصیر آقای مدیرمسئول بود که به ما فشار آورد که مواضع خودمان را در آستانه انتخابات نشان بدهیم. نشان هم دادیم اما از آنجا که هیچ چیز با "فشار" درست نمی شود از یک جای دیگری زد بیرون و بوق های استکباری را امیدوار کرد. این بار وسط فرمایشات "رئیس ستاد انتخابات کشور" زدیم اما با احتیاط زدیم که صدایش فردا و پس فردا دربیاید و طوری نشود که اگر طوری شد حضور میلیونی مردم کمرنگ بشود. رییس ستاد انتخابات: به جز وزارت کشور و شورای نگهبان، هیچ نهادی حق دخالت در انتخابات را ندارند. ننجون: به قول عمه رهبر کره شمالی اینجا فقط من اجازه دارم حرف الکی بزنم هیچکس حق ندارد حرف الکی بزند. رییس ستاد انتخابات:طبق قانون سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند. ننجون: تکلیف نهادها را روشن کنید.بالاخره بکنند یا نکنند؟ رییس ستاد انتخابات: دو زمان برای برگزاری انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال کردیم که برای برگزاری انتخابات در دوم اسفند توافق حاصل شد. ننجون: رای ها را هم زودتر بشمارید بد نیست.کار مملکت نباید معطل بماند. رییس ستاد انتخابات: افراد رد صلاحیت شده حق اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود دارند. ننجون: و شما هم حق داید که ترتیب اثر ندهید. رییس ستاد انتخابات: نباید کسی برای اخذ رأی، چنین وعده‌هایی بدهد چون انتظار ایجاد می‌کند. ننجون: نفرمایید قربان! انتخابات است و وعده های شیرین و رنگارنگش! رییس ستاد انتخابات: اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد. ننجون: اگر جفت پا بپرد وسط احساسات مردم بدبخت چطور؟ باز تایید صلاحیت نخواهد شد؟ رییس ستاد انتخابات کشور: طبق قانون، هیات‌های اجرایی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی داوطلبان را بررسی کنند. ننجون: به هر حال داوطلبان برای خودشان شان و شخصیتی دارند و مثل ما یارانه بگیران نیستند که دماغ دولت همیشه توی حساب های بانکی شان باشد.