سیاست روز 23 فروردين 1390 ساعت 7:15 https://www.siasatrooz.ir/vdcbzzb0.rhb88piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : دو ماراتن پاريس -------------------------------------------------- متن : شركت هزاران نفر از شهروندان فرانسوي در سي و پنجمين دو ماراتن پاريس