سیاست روز 30 ارديبهشت 1391 ساعت 21:07 https://www.siasatrooz.ir/vdcc4oqm.2bq1e8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : بانك‌ها در تسهيلات دهي ياريگر صنعت‌گران و توليدكنندگان نيستند «وزير صنعت، معدن و تجارت» -------------------------------------------------- متن :