سیاست روز 21 فروردين 1390 ساعت 8:04 https://www.siasatrooz.ir/vdce7e8p.jh8zei9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : حرکت جالبی که مردم لندن را گول زد! -------------------------------------------------- متن : مردم لندن با دیدن کاروان عروسی نوه ملکه انگلیس در خیابان ها، در حالیکه هنوز مراسم عروسی برگزار نشده، شوکه شدند. اما در واقع چند نفر که خود را شبیه ملکه، نوه و عروس او کرده و لباس های سلطنتی پوشیده بودند، دست به این ابتکار زدند.