سیاست روز 9 دی 1391 ساعت 21:48 https://www.siasatrooz.ir/vdcenw8f.jh8owi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : روزنامه شرق رفع توقيف شد -------------------------------------------------- متن : مدير مسوول روزنامه شرق از تبرئه اين روزنامه از سوي شعبه ۷۶ دادگاه کيفري استان تهران در هر سه مورد اتهامي خبر داد. بر اساس اين گزارش، دادگاه رسيدگي به اتهامات روزنامه شرق سوم دي ماه جاري با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات در شعبه ۷۶ دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي سيامک مدير خراساني برگزار شد. نشر مطالب خلاف واقع، تخلف از مصوبه شوراي امنيت ملي و توهين به ايثارگران موارد اتهامي مدير مسوول روزنامه شرق بوده است. مهدي رحمانيان در گفت‌و‌گو با ايرنا افزود: قاضي پرونده نيز مانند نظر اعضاي هيات منصفه، روزنامه شرق را در هر سه مورد اتهامي تبرئه و در ‌‌نهايت اين روزنامه رفع توقيف شده است. به گفته مدير مسئول روزنامه شرق، انتشار مجدد اين روزنامه به زودي آغاز خواهد شد.