سیاست روز 27 بهمن 1398 ساعت 22:23 https://www.siasatrooz.ir/vdcenw8z7jh8zvi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : این بار "همه تلاش ها" اینستاگرام را هم می ترکاند برادر قالیباف: اگر همه دست به دست همه بدهیم و انتخابات پر شور و انتخاب‌های مناسبی داشته باشیم، مشکلات ما حل می‌شود... -------------------------------------------------- متن : برادر قالیباف: اگر همه دست به دست همه بدهیم و انتخابات پر شور و انتخاب‌های مناسبی داشته باشیم، مشکلات ما حل می‌شود. منظور از "ما" در عبارت فوق کدام یک از این گزینه هاست؟ الف) برادر قالیباف و همفکرانش ب) برادر قالیباف و حزب ایشان ج) برادر قالیباف و رفقای منتظر الوکاله ایشان د) فقط خود ایشان که به احترام "من" را "ما" می گویند وزیر ارتباطات: همه تلاش ما از گذشتگان تا امروز برای پیشرفت ارتباطات بوده است. منظور از "همه تلاش ها" در عبارت بالا کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) قطع ده روزه اینترنت در کشور ب) فیلترینگ پیام رسان تلگرام ج) توئیت بازی مسئولان مملکت وقتی که توییتر فیلتر است د) هر سه گزینه بالا مصداق بارز "همه تلاش ها" محسوب می شود برادر حدادعادل: مجلسی که تصمیم بگیرد وزیری را استیضاح کند و بعد در روز استیضاح، وقتی نماینده موافق استیضاح را صدا می‌زنند، او یک کلمه جواب نمی‌دهد، چنین مجلسی نمی‌تواند کارآمد باشد. با توجه به این اظهارنظر به نظر شما مجلس در کدام یک از شرایط زیر می تواند کارآمد باشد؟ الف) مجلسی که روز قبل از استیضاح با وزیر توافق کند. ب) مجلسی که روز قبل از استیضاح با وزیر توافق کند اما بالاخره از وزارت عزلش کند. ج) مجلسی که با استیضاح پدر صاحب بچه وزارت را دربیاورد و هر وقت دلش خواست با اهرم استیضاح امتیاز بگیرد. د) هیچ یک از گزینه های بالا صحیح نیست چون ما در ایران اصلا چیزی به اسم استفاده ابزاری از استیضاح نداریم