سیاست روز 3 آبان 1392 ساعت 17:36 https://www.siasatrooz.ir/vdcep78v.jh8efi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : پس انداز آموزش امروز است نه فردا -------------------------------------------------- متن : دنیا همینطورکه به سمت جلو حرکت می کند نسل ها را هم با فضا ها و رفتارهای جدیدی عادت می دهد یعنی امروزه اشخاص اجتماع، نیازمندیهای گوناگون و پیچیده تری نسبت به چند نسل گذشته پیدا کرده اند و اگر در این میان انواع آموزش ها مختلف را تجربه نکرده باشند در ادامه زندگی خاصه زمانی که به دوره جوانی درگیر مشکلاتی ناشی از عدم برنامه ریزی برای وضعیت های آینده خواهند شد . با کمی درنگ و تامل بزرگسالان برای آینده کودکانشان شاید سهم قابل توجهی از دردسرهای مالی و بالطبع اجتماعی وجود خارجی نخواهد داشت یا حداقل ساختار مدل شده درمانی و قابل برنامه ریزی شده ای وجود خواهد داشت. قصد نویسنده از نگارش موضوعاتی از این دست مدل دادن و قوام بخشی برنامه ریزی شده احساسات پدران و مادران برای مدیریت آینده ای کودکانشان که چندان هم دور نیست می باشد . شاید برای همه ما تجربه گرفتاری مالی به انحاء مختلف ایجاد شده است و استرس های و گرفتاری های عجیب را تحمل کرده باشیم . اگر با خود رو راست باشیم جای خالی نداشتن چند مهارت را بیشتر از همه حس می کنیم .! دانش مالی شاید یکی از مهمترین مهارت های است که می بایست به صورت پایه ای آموزش داده شود و اهمیت آن در بازه زمانی برای کودکان ملموس گردد . پس انداز یکی از ابتدایی ترین اصول مالی در بزرگسالی است و بر کسی پوشیده نیست که تا چه حد و اندازه داشتن پس اندازه و مدیریت آن در ساخت امید و برنامه ریزی آرزوها مهم است. بر ماست که این مهم را با اقدامات منطقی به نسل های آینده بیاموزیم و بدانیم وظیفه پدران و مادران امروز در مقایسه با پدران و مادران نسل گذشته تغییر قابل توجهی کرده است و اهمیت این موضوع که خانواده هوشمند چگونه می توانند نسلی هوشمند را بارور کنند باید جزء باورهای ما گردد . در زیر چند روش ابتدایی برای آموزش پس انداز اشاره خواهد شد.  ۱. اول باز کردن حسابی ویژه پس انداز بلند مدت ۲. بهتر است والدین اولین پول را با برنامه ریزی بلند مدت به حساب واریز کنند و پول های کم را مدیریت کرده و هر از چند گاهی مستقیما به همراه فرزندتان به بانک رفته در حساب ذخیره کنید تا هم اهمیت این کار را ببینید و هم شاهد نحوه رشد کردن سرمایه باشید. ۳. تعیین جایزه برای کودکان در ازاء پس انداز موثر ۴. بودجه ریزی کودکانه و آموزش مفاهیم قدرت خرید بر اساس بودجه ریزی (تجربه مدیریت بودجه ) ۵. فیلم های آموزشی در مورد پول و اهمیت و نقش آن در آینده ۶. آموزش جداسازی احتیاجات با خواسته های کودکان ۷. آموزش ارزش پول و آموزش روشهایی که پول چطور ارزش خود را حفظ کند ۸. درباره موسسات و بانک های و نقش آنها آموزش دهید ۹. استقلال در تصمیم گیری ها را آموزش دهید ۱۰. اجازه ریسک کردن در اندازه کوچک را و حتی اشتباه هات مالی و آثار ناشی از اشتباهات را آموزش دهید  یادمان باشد تنها زمانی  می توانیم از فرزندانمان طلب انجام دادن درست کاری یا برنامه ای را داشته باشیم که قبل از همه به او آموزش کافی را داده باشیم. آینده محصول برنامه ریزی اکنون ماست.