سیاست روز 8 مرداد 1399 ساعت 20:14 https://www.siasatrooz.ir/vdcf0jdymw6dyea.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : هویت عمه رهبر کره شمالی مشخص نیست ولی اسمش "کیم" است یک نماینده مجلس: در صورت مخالفت وزیر بهداشت با تعویق کنکور اگر وزارت علوم تمکین نکند ما... -------------------------------------------------- متن : یک نماینده مجلس: در صورت مخالفت وزیر بهداشت با تعویق کنکور اگر وزارت علوم تمکین نکند ما ابزار‌های قانونی را به کار خواهیم گرفت تا تمکین انجام بشود. عبارت فوق به زبان ساده کدام یک از گزینه های زیر می شود؟ الف) اگر زیر بار زور نروند آنقدر زور می زنیم تا زوردان آنها پاره شود. ب) تمکین می کنی یا بدهم تمکینت را به باد بدهند؟ ج) یا تمکین کن یا همچین استیضاحت می کنیم که شب ها خواب تمکین ببینی. د) زبان خوش اثر نداشت چوب تر هم هست. یک مقام آگاه: هویت "سلطان قبر" هنوز مشخص نشده اما طبق تحقیقات، نام خانوادگی این فرد «امیری» است. با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ الف) طبق تحقیقات هویت عمه رهبر کره شمالی هنوز مشخص نشده ولی نام این فرد "کیم کیونگ هویی" است. ب) طبق تحقیقات هویت "عمو پورنگ"هنوز مشخص نشده ولی نام این فرد "داریوش فرضیایی" است. ج) طبق تحقیقات هویت "جناب خان" هنوز مشخص نشده ولی نام این فرد "محمد بحرانی" است. د) طبق تحقیقات هویت "ننجون"هنوز مشخص نشده ولی نام این فرد "عامل استکبار جهانی" است. معاون املاک سازمان ثبت: سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ب) روغن ریخته وقف قتدیل های زیارتگاه می شود. ج) معما چو حل گشت آسان شود. د) یک گزینه دیگر به دلیل رد شدن زن و بچه مردم از کنار این روزنامه سانسور می‌شود.